Luật Thi hành án dân sự bộc lộ nhiều hạn chế

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo "Những nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung của Luật Thi hành án dân sự".

Sáng 20/3, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo "Những nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung của Luật Thi hành án dân sự".

Thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong hoạt động tố tụng và quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên, quá trình thực thi Luật Thi hành án dân sự thời gian qua còn bộc lộ nhiều hạn chế như: Việc phân loại án ở một số cơ quan thi hành án dân sự chưa chính xác; tổ chức thi hành án còn chậm, công tác phối hợp thi hành án có nơi chưa được quan tâm đúng mức… Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, cần nâng cao vai trò của Toà án trong công tác thi hành án dân sự, nhưng cũng có ý kiến cho rằng, không nên giao cho Toà án quá nhiều vai trò quyết định trong thi hành án. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện, do Luật Thi hành án dân sự mới tổ chức thực hiện nên lần này chưa xác định là sửa đổi toàn diện. Hơn nữa, qua tổng kết thực tiễn và cùng với chiến lược cải cách tư pháp trong định hướng công tác thi hành án, cần tập trung vào những vấn đề về thẩm quyền của cơ quan thi hành án và những biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác thi hành án...