Lục quân ASEAN bàn biện pháp đối phó thách thức phi truyền thống

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang bước vào năm cuối cùng trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN (năm 2015), Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN lần thứ 15 (ACAMM-15), Hội nghị Hạ sĩ quan Quân đội các nước ASEAN lần thứ 4 (ASMAM-4) được tổ chức tại Hà Nội có ý nghĩa quan trọng tạo động lực cho việc thúc đẩy hợp tác giữa Quân đội các nước ASEAN.

Diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang bước vào năm cuối cùng trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN (năm 2015), Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN lần thứ 15 (ACAMM-15), Hội nghị Hạ sĩ quan Quân đội các nước ASEAN lần thứ 4 (ASMAM-4) được tổ chức tại Hà Nội có ý nghĩa quan trọng tạo động lực cho việc thúc đẩy hợp tác giữa Quân đội các nước ASEAN.

Trong 5 ngày (25 – 29/11), Hội nghị ACAMM - 15 với chủ đề “nâng cao năng lực phối hợp giữa Lục quân các nước ASEAN ứng phó với các thách thức phi truyền thống", là cơ hội để các đại biểu trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Lục quân ASEAN để đối phó với các thách thức an ninh chung mà khu vực đang phải đối mặt, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực, nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và những năm tiếp theo. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đề nghị, các đại biểu cần tập trung thảo luận, đưa ra cơ chế, hình thức biện pháp hợp tác mang tính khả thi cao, phù hợp với khả năng thực tế của Lục quân mỗi nước, nhằm kết nối và khai thác tối đa nguồn lực của các quốc gia, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống hiện hữu trong khu vực.

Trong khi đó với chủ đề: “Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hạ sĩ quan và Quân nhân chuyên nghiệp trong hệ thống Lục quân các nước ASEAN, khả năng hợp tác trong tương lai”, Hội nghị ASMAM - 4 (26 – 28/11) tái khẳng định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hạ sĩ và quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng Lục quân các nước ASEAN; khả năng hợp tác trong tương lai giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam với Quân đội các nước ASEAN.

Lần đầu tiên tổ chức ACAMM, ASMAM, đây là dịp tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam với quân đội các quốc gia thành viên ASEAN; đồng thời, thể hiện vai trò “tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong các vấn đề chung của khu vực”. Đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, vị thế của đất nước, con người và Quân đội Nhân dân Việt Nam trước bạn bè quốc tế và khu vực.