Lý luận phải góp phần hoạch định đường lối

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc với Hội đồng Lý luận T.Ư sáng 31/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới phức tạp, lý luận đang đứng trước rất nhiều cái mới đặt ra. Năm 2013 là năm bản lề của nhiệm kỳ Đại hội XI, vì vậy, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận T.Ư sẽ lớn hơn, nặng nề hơn

Theo Tổng Bí thư, việc nghiên cứu của Hội đồng phải vừa mang tính cơ bản vừa là cơ sở để T.Ư hoạch định, bổ sung, phát triển đường lối, chính sách, tiếp tục hoàn thiện Cương lĩnh, Chiến lược. Việc nghiên cứu phải gắn liền với Chương trình làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, trực tiếp phục vụ cho công tác lãnh đạo của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây là điểm mới trong hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2011 - 2015.

Nhất trí với những nhiệm vụ mà Hội đồng đề ra trong năm 2013, Tổng Bí thư đề nghị, Hội đồng nghiên cứu kỹ và sâu sắc hơn mối quan hệ giữa phương thức lãnh đạo của Đảng cầm quyền và Nhà nước pháp quyền XHCN; đẩy mạnh nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh; chuẩn bị tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ; huy động và khai thác lực lượng nghiên cứu khoa học tại các Học viện, Viện Khoa học, các Trường đại học; tăng cường chất lượng phối hợp với các bộ, ban, ngành trên tinh thần dân chủ, phát huy mọi khả năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học. Hiệu quả công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của Hội đồng phải được thể hiện qua các sản phẩm cụ thể với chất lượng cao nhất.

Lý luận phải góp phần hoạch định đường lối - Ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Lưu ý Hội đồng tiếp tục triển khai tích cực những đề tài nghiên cứu để đảm bảo đúng tiến độ, Tổng Bí thư yêu cầu 6 tháng một lần Hội đồng làm việc và báo cáo với Tổng Bí thư những kết quả nghiên cứu; dựa trên cơ sở Cương lĩnh và Chiến lược để xem có bước tiến gì mới về lý luận. Bên cạnh đó phải nâng cao chất lượng thẩm định các vấn đề khi T.Ư và Bộ Chính trị giao.

Phát huy kết quả đạt được trong năm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Đinh Thế Huynh cho biết, trong năm 2013, Hội đồng tiếp tục bám sát Chương trình làm việc của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, nâng cao rõ rệt chất lượng tư vấn việc kiểm điểm nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (vòng 2); … Đẩy mạnh đôn đốc các đề tài đảm bảo tiến độ, chất lượng nghiên cứu; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về lý luận; đổi mới mạnh mẽ hoạt động của các Tiểu ban, các kỳ họp của Hội đồng…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần