Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lâm có Chủ tịch mới

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/10, tại Hội nghị lần thứ 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Gia Lâm đã hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Hoàng Anh Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Gia Lâm.

Cùng với đó, các đại biểu đã hiệp thương cử bổ sung 5 ông, bà ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 Ông Hoàng Anh Tú (áo trắng, thứ 5 từ trái sang) được tín nhiệm cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm.
Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm đã triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch liên tịch tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020.
Theo đó, Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành chương trình, kế hoạch thực hiện trong hệ thống MTTQ từ huyện tới cơ sở; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về 6 định hướng phát triển, 2 khâu đột phá, 4 nhóm chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII.
Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ từ huyện tới cơ sở cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, thể hiện trách nhiệm của người cán bộ mặt trận, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội đặc biệt là nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.