Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tại hội nghị triển khai các công việc trọng tâm năm 2013 (ngày 17/1), Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cho biết, MTTQ Việt Nam sẽ tập trung khảo sát để xây dựng lực lượng, phát huy đội ngũ cốt cán; tuyên truyền xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, triển khai các cơ chế phù hợp để nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội; phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992…

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, đến nay vẫn chưa có quy chế để mặt trận thực hiện vai trò giám sát và phản biện. Vì thế, trong Hiến pháp (sửa đổi) cần có quy định rõ: MTTQ Việt Nam đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, cũng như quy định "Mặt trận tham gia giám sát và phản biện xã hội".