Mê Linh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/6/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.

Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Liêm – Bí Thư Huyện Ủy; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, Phó các ban, phòng, ngành thuộc huyện; Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, cán bộ làm công tác tuyên giáo các xã, thị trấn; Bí thư, phó Bí thư các chi, Đảng ủy khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học thuộc Huyện ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp Thành phố và báo cáo viên cấp huyện; lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

 Giảng viên Phạm Ngọc truyền đạt các nội dung của chuyên đề
 Giảng viên Phạm Ngọc truyền đạt các nội dung của chuyên đề

Hội nghị được nghe giảng viên Phạm Ngọc truyền đạt chuyên đề năm 2022 với các nội dung chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó, làm rõ quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Cán bộ phải là người có "tính Đảng", phải có đạo đức cách mạng với những phẩm chất: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm; cán bộ phải là người có đức, có tài, vừa "hồng", vừa "chuyên", luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu... Công tác cán bộ phải chú trọng từ khâu tuyển chọn, huấn luyện, hiểu và khéo dùng cán bộ. Để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác như Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị…

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp xã, đội ngũ báo cáo viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở nắm bắt những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ.

Đồng thời cập nhật thông tin thời sự quốc tế và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam để nâng cao hơn nữa nhận thức, vận dụng cụ thể hóa vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị.

Đặc biệt là cụ thể hóa trong quá trình triển khai thực hiện gắn với triển khai thực hiện các Quy định, Kết luận của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI đã đề ra.