MHB đã trở thành công ty TNHH một thành viên

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo đó, tên của ngân hàng vẫn được giữ nguyên là Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long và tên giao dịch vẫn là MHB. Vốn điều lệ của MHB là 3.055 tỷ đồng.

KTĐT - Theo đó, tên của ngân hàng vẫn được giữ nguyên là Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long và tên giao dịch vẫn là MHB. Vốn điều lệ của MHB là 3.055 tỷ đồng.

Ngày 31/3/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký quyết định chuyển đổi Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long thành loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Theo đó, tên của ngân hàng vẫn được giữ nguyên là Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long và tên giao dịch vẫn là MHB. Vốn điều lệ của MHB là 3.055 tỷ đồng.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại MHB là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sau khi chuyển đổi thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, MHB kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh của MHB trước khi chuyển đổi.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.