Miễn, giảm hơn 19.000 tỷ đồng tiền thuế

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đến tháng 11/2012, Bộ Tài chính đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn tiền thuế cho khoảng 457.500 lượt DN và hộ sản xuất, hộ gia đình và cá nhân, với số tiền khoảng 19.025 tỷ đồng.

Trong đó, thực hiện miễn và gia hạn tiền thuế GTGT đối với khoảng 216.450 lượt DN và hộ sản xuất, hộ gia đình và cá nhân, với số tiền khoảng 11.160 tỷ đồng; miễn, giảm và gia hạn tiền Thuế thu nhập DN khoảng 4.940 tỷ đồng; gia hạn tiền sử dụng đất cho trên 340 DN với số tiền gần 2.470 tỷ đồng; giảm 50% tiền thuê đất năm 2012 cho khoảng 3.610 DN với số tiền 445 tỷ đồng; miễn thuế môn bài năm 2012 cho 33.510 hộ đánh bắt hải sản và hộ làm muối với số tiền khoảng 10 tỷ đồng.