Một số doanh nghiệp chuyển thành Công ty TNHH một thành viên

Chia sẻ

KTĐT - Tỉnh Lào Cai, sẽ chuyển thành công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước đối với các công ty Nông trường Phong Hải, Nông trường Thanh Bình, Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ Lào Cai.

KTĐT - Tỉnh Lào Cai, sẽ chuyển thành công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước đối với các công ty Nông trường Phong Hải, Nông trường Thanh Bình, Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ Lào Cai.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại các tỉnh Lào Cai, Bắc Giang, Gia Lai.

Tỉnh Lào Cai, sẽ chuyển thành công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước đối với các công ty Nông trường Phong Hải, Nông trường Thanh Bình, Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ Lào Cai.

Tại tỉnh Bắc Giang, doanh nghiệp Đoạn quản lý đường bộ Bắc Giang cùng 5 Công ty lâm nghiệp: Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Sơn Động và Mai Sơn được chuyển thành Công ty TNHH một thành viên.

Công ty Công trình đô thị thành phố Pleiku tại tỉnh Gia Lai cũng sẽ được thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

Kinh tế đô thị cuối tuần