Một số đơn vị xem nhẹ cải cách hành chính

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thành phố Hà Nội xác định năm 2013 là “Năm kỷ cương hành chính’, nhưng tại cuộc họp chiều 24/7 của Ban chỉ đạo Chương trình 08 – Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2011 - 2015” (gọi tắt là BCĐ – Ctr 08/TU) cho thấy công tác CCHC ở một số cơ quan, đơn

Theo báo cáo (dự thảo) của BCĐ – CTr 08, đến thời điểm này vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa xây dựng kế hoạch (hoặc chưa nộp báo cáo) CCHC năm 2013, điển hình như Cục Thuế Hà Nội, các Sở Ngoại vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban QL các Khu công nghiệp và Chế xuất… thậm chí một số đơn vị chậm triển khai  xây dựng nội dung, đề án (theo Kế hoạch 04- KH/BCĐ) phải hoàn thành năm 2012, được BCĐ cho giãn tiến độ đến quý I và đến nay vẫn chưa hoàn thành, như các Sở: Quy hoạch – Kiến Trúc, Giáo dục - Đào tạo , Y tế, Tài chính.

Một số đơn vị xem nhẹ cải cách hành chính - Ảnh 1

Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Trưởng BCĐ Ctr 08 phát biểu tại hội nghị.

Ngoài ra, số lượng các thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện theo cơ chế “một cửa” liên thông còn ít hoặc có thực hiện, thì một số cơ quan có trách nhiệm giải quyết phối hợp giải quyết TTHC theo cơ chế liên thông này, làm chưa đúng trách nhiệm, như: Trả lời không đúng yêu cầu, không đầy đủ, không đúng hạn thời gian đề nghị của cơ quan chủ trì liên thông…

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho rằng, đã đến lúc cần có thái độ mạnh mẽ hơn đối với những tồn tại, hạn chế, cần phải chỉ rõ địa chỉ vi phạm để tập trung xử lý kiên quyết. Đối với những chương trình, đề án CCHC đang triển khai chậm, Phó Chủ tịch yêu cầu trước ngày 30/9 phải hoàn thành trước thời điểm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh đề nghị cần bám sát 6 nội dung của công tác CCHC, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Luật Thủ đô và các văn bản pháp quy để thi hành Luật. Tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách của từng ngành, lĩnh vực trên cơ sở Luật Thủ đô. Hoàn thiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC và tăng cường công khai, minh bạch… Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chế độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Trưởng BCĐ Ctr 08  nhấn mạnh, công tác CCHC là chương trình quan trọng của Thành ủy. Đề nghị, báo cáo cần bổ sung khái quát về Chương trình CCHC (bao gồm 6 nội dung lớn), những nội dung triển khai, kết quả cụ thể số liệu đã thực hiện, trong đó nêu rõ những nội dung nào đã làm được và chưa để trên cơ sở đó, rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp khắc phục… Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành kế hoạch, đề án báo cáo công tác này gửi cho BCĐ, hạn trong tháng 9/2013 phải hoàn thành.

Thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm đã nêu trên, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung chuẩn bị nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy, đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.