Mức tăng thu ngân sách tháng 1 đạt thấp so với cùng kỳ nhiều năm

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tháng 1/2017 cả nước thực hiện thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt 97,4 nghìn tỷ đồng, đạt 8% dự toán năm và tăng 3,9% so với tháng 1/2016.

Theo đó, thu ngân sách nội địa ước đạt 87,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán, tăng 4% so với tháng 1/2016. Nếu không tính tiền thu từ các khoản sử dụng đất thì tổng thu ngân sách tháng 1 đạt 71,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,7% dự toán, tăng hơn 6% so với tháng 1/2016.
Thu ngân sách tháng 1 còn nhiều khoản thấp hơn cùng kỳ. Ảnh minh họa.
Theo Bộ Tài chính, mức tăng thu ngân sách tháng 1 năm nay đạt thấp so với cùng kỳ nhiều năm.
Những khoản thu đạt thấp và giảm so với cùng kỳ đó là: Thu từ dầu thô ước đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, bằng 6% dự toán, giảm 25% so cùng kỳ năm 2016. Sản lượng thanh toán tháng 1 ước đạt 660 nghìn tấn, bằng 5,4% kế hoạch, bằng 52,8% so cùng kỳ năm 2016. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 19,2 nghìn tỷ đồng, bằng 6,7% dự toán, gần bằng mức thực hiện của cùng kỳ năm 2016. Trừ các khoản hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 7,2 nghìn tỷ đồng, bằng 4% dự toán, tăng 15,8% so với tháng 1/2016.
Cùng với thu ngân sách, theo Bộ Tài chính, tổng chi cân đối NSNN tháng 1/2017 ước đạt 87,25 nghìn tỷ đồng, bằng 6,3% dự toán, trong đó chủ yếu đảm bảo các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội chiếm 86,2% tổng chi ngân sách trong tháng và chi trả nợ lãi đến hạn chiếm 10,9% tổng chi.
Chi đầu tư phát triển, tháng 1 chủ yếu chi thanh toán vốn cho các dự án thuộc kế hoạch năm 2016. Các dự án mới đang trong quá trình phân bổ vốn, do đó cơ bản chưa có phát sinh chi đầu tư xây dựng cơ bản đầu năm 2017.