Mức thu học phí tối đa năm học 2017 - 2018 là 14 triệu đồng/sinh viên

Theo VOV.VN
Chia sẻ Zalo

Mức thu học phí bình quân tối đa năm học 2017 - 2018 là 14 triệu đồng/sinh viên, năm học 2018 - 2019 là 15 triệu đồng/sinh viên...

Ảnh minh họa.
Trường thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 và quy định tại Quyết định này.
Mức thu học phí bình quân tối đa (của chương trình đại trà, trình độ đại học, chính quy) năm học 2017 - 2018 là 14 triệu đồng/sinh viên, năm học 2018 - 2019 là 15 triệu đồng/sinh viên, năm học 2019 - 2020 là 16 triệu đồng/sinh viên.
Trường quyết định mức trần học phí đối với trình độ đào tạo tiến sĩ bằng 2,5 lần, thạc sĩ bằng 1,5 lần, cao đẳng bằng 0,8 lần mức học phí bình quân tối đa nêu trên. Học phí đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 1,5 lần mức học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành nghề đào tạo.