Mức thuế môn bài năm 2011

Chia sẻ Zalo

Hỏi: Hiện tại tôi có 4 phòng trọ cho thuê hoạt động từ năm 2008, mỗi phòng 300.000 đồng/tháng. Từ năm 2008 đến 2010 đội thuế phường thu thuế môn bài bậc 4 là 300.000 đồng. Năm 2011 đội thuế phường báo mức thuế tăng. Vậy năm nay luật thuế có sự thay đổi gì không? Mức đóng thuế môn bài như vậy có hợp lý hay không? Mong nhận được tư vấn! (Thanh Nhàn - HBT -HN)

Trả lời bởi: Chuyên viên pháp lý - Cục Trợ giúp pháp lý (Có tính chất tham khảo)

 Từ năm 2009, thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà phải chịu thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân (thay cho thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành).

Cụ thể:

a) Thuế thu nhập cá nhân: căn cứ Điều 10 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, với thu nhập từ cho thuê bất động sản (tức là từ hoạt động kinh doanh) cô bạn sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Công thức tính thuế như sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Giảm trừ gia cảnh

(Điều 21 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007)

Trong đó, Thu nhập chịu thuế = Doanh thu x Tỉ lệ thu nhập chịu thuế (Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính).

“Tỷ lệ thu nhập chịu thuế” được xác định tùy thuộc vào đặc điểm tình hình kinh tế xã hội của từng địa phương trên cơ sở biểu tỷ lệ % ấn định thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với cá nhân kinh doanh (Công văn số 15908/BTC-TCT ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về việc tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh)

Sau khi bạn đã tính ra số thu nhập phải chịu thuế, trừ đi phần giảm trừ gia cảnh cho cá nhân người có thu nhập là 4 triệu và mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng thì phần còn lại sẽ nhân với thuế suất (%) căn cứ theo biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007.

b) Thuế GTGT = Giá tính thuế x Thuế suất

- Giá tính thuế trong trường hợp cho thuê nhà được quy định cụ thể tại điểm 1.4 mục I Phần B Thông tư số 129/2008TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008:  “Đối với hoạt động cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, kho tàng, bến, bãi, phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị là số tiền cho thuê chưa có thuế GTGT”.

Thuế suất: theo khoản 3 Điều 8 Luật Thuế Giá trị gia tăng 2008 thì mức thuế suất là 10%. Tuy nhiên, bạn nên liên hệ với cục thuế địa phương để biết cụ thể về mức thuế suất trong trường hợp của bạn.

c) Thuế môn bài: bạn thuộc trường hợp là hộ kinh doanh cá thể nên mức thuế môn bài được áp dụng như sau (căn cứ Thông tư số 96/2002/TT- BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ - CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài):

Trường hợp của bạn đã nêu thì bạn có 04 phòng cho thuê, mỗi phòng 300.000 đồng/tháng → doanh thu 1 tháng từ tiền cho thuê nhà là 1.200.000 đồng. Theo biểu thuế môn bài thì bạn phải nộp ở mức 2, nghĩa là mỗi năm bạn phải nộp 750.000 đồng, trong khi hiện nay, bạn chỉ phải nộp 300.000 đồng/năm.

(Đơn vị: đồng)

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế Môn bài

Bậc thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

3

Trên 750.000 đến 1.000.000

500.000

4

Trên 500.000 đến 750.000

300.000

5

Trên 300.000 đến 500.000

100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

Thu nhập làm căn cứ xác định mức thuế môn bài định bằng (=) doanh thu bán hàng, doanh thu cung ứng dịch vụ trừ (-) các khoản chi phí vật chất không bao gồm chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất tiền lương, tiền công.