Mục tiêu 21,5m2 nhà ở/người vào năm 2015

Chia sẻ

KTĐT - Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến rộng rãi góp ý cho dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

KTĐT - Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến rộng rãi góp ý cho dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

 

Theo dự thảo này, đến năm 2015, diện tích nhà ở bình quân đạt 21,5m2/người (hiện tại tỷ lệ này đạt 17,5m2/người). Giải pháp sẽ là bổ sung quy định dự án khu đô thị quy mô 50ha trở lên phải nằm trong quy hoạch phát triển nhà ở dài hạn của đô thị. Đô thị lớn ưu tiên thực hiện dự án nhà ở quy mô 500ha trở lên, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xã hội.

 

Theo Bộ Xây dựng, trong 10 năm qua, cả nước phát triển thêm 706 triệu mét vuông nhà ở. Tuy nhiên, từ năm 1991, Nhà nước đưa tiền nhà ở vào tiền lương để người làm công ăn lương tự tạo lập chỗ ở. Nhưng với cơ cấu tiền nhà tính trong lương mới đạt 8-10%, trong khi giá ngày càng tăng cao, chi phí cho nhà ở ngày càng lớn so với mức tiền lương thực tế chi trả.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần