Mức ưu đãi cụ thể cho doanh nghiệp có lao động khuyết tật

Trợ giúp viên pháp lý Phan Hoành Sơn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hỏi: Chúng tôi có thành lập doanh nghiệp chủ yếu lao động là người khuyết tật. Xin hỏi, với tỷ lệ bao nhiêu người khuyết tật thì doanh nghiệp chúng tôi được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước. Mức ưu đãi cụ thể quy định như thế nào? (Lê Ngọc Việt, huyện Hoài Ðức, Hà Nội.

Đáp: Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật quy định tại Điều 34 Luật Người khuyết tật được hưởng các ưu đãi sau đây:

Hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Mức hỗ trợ theo tỷ lệ người khuyết tật làm việc ổn định tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức độ khuyết tật của người lao động và quy mô của cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định mức kinh phí hỗ trợ cải tạo điều kiện, môi trường làm việc cho cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật;

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế;

Vay vốn ưu đãi theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Điều kiện vay, thời hạn vay, mức vốn vay và mức lãi suất vay thực hiện theo quy định hiện hành áp dụng đối với dự án vay vốn giải quyết việc làm;

Ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng, mặt nước theo quy định của pháp luật;

Miễn tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 70% lao động là người khuyết tật trở lên. Giảm 50% tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% đến dưới 70% lao động là người khuyết tật.

Trong thời gian được miễn, giảm tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước, cơ sở sản xuất, kinh doanh không được chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho, cho thuê quyền sử dụng đất, mặt bằng, mặt nước; không được thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, góp vốn liên doanh, liên kết bằng quyền sử dụng đất, mặt bằng, mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo quy định trên, doanh nghiệp của bạn nếu sử dụng trên 30% lao động là người khuyết tật thì doanh nghiệp sẽ được hưởng các ưu đãi tương ứng như trên.