DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Mỹ Đức: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

Nguyễn Nga
25-01-2018 14:38
Kinhtedothi - Sáng 25/1, Huyện ủy Mỹ Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.
Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết trung ương 3 khóa (VIII) của Ban chấp hành trung ương đảng về chiến lược công tác cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước.
 Toàn cảnh buổi tổng kết
Theo báo cáo của huyện ủy Mỹ Đức, trong năm qua tình hình kinh tế, xã hội của huyện có nhiều thuận lợi, bên cạnh đó cũng tồn tại nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nhiều điểm bất ổn, đặc biệt địa bàn huyện xảy ra vụ việc “điểm nóng” về an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm. Tuy nhiên cùng với quyết tâm chính trị, sự đoàn kết thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và cả hệ thống chính trị. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Trong đó công tác xây dựng Đảng của huyện đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra.
Huyện uỷ đã chỉ đạo 100% cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ” trong nội bộ”. 100% các cấp uỷ, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc học tập, quán triệt với tỷ lệ trên 94% đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia học tập. Qua đó, tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu, việc nêu gương tính đảng ở mỗi cán bộ, đảng viên được nâng cao. Hạn chế các nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, vệ sinh môi trường được đảm bảo, trật tự văn minh đô thị được củng cố và ngày càng khang trang. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là vụ việc tại xã Đồng Tâm được quan tâm chỉ đạo sát sao, chủ động thông tin, định hướng kịp thời dư luận xã hội đối với quan điểm, chủ trương của Đảng, chỉnh sách pháp luật của nhà nước.
Riêng đối với công tác xây dựng tổ chức Đảng, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy được quan tâm chỉ đạo. Đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban của huyện, các xã, thị trấn; giải thể 4 chi bộ, thành lập mới 1 chi bộ; đề nghị chuyển giao 1 chi bộ về Đảng bộ cơ quan Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố.