Năm 2010: Bội chi ngân sách là 6,2%

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 582.200 tỷ đồng, mức bội chi ngân sách là 119.700 tỷ đồng, bằng 6,2% tổng sản phẩm trong nước GDP.

KTĐT - Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 582.200 tỷ đồng, mức bội chi ngân sách là 119.700 tỷ đồng, bằng 6,2% tổng sản phẩm trong nước GDP.

Với trên 84,5% số phiếu tán thành, sáng 11/11 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết ngân sách Nhà nước năm 2010 với tổng số thu cân đối 462.500 tỷ đồng, bằng 23,9% GDP.

Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 582.200 tỷ đồng, mức bội chi ngân sách là 119.700 tỷ đồng, bằng 6,2% tổng sản phẩm trong nước GDP. Như vậy, con số bội chi theo nghị quyết được Quốc hội thông qua thấp hơn so với con số 6,5% do Chính phủ đề xuất và cao hơn con số 6% mà đa số đại biểu kiến nghị.

Giải trình trước Quốc hội về con số bội chi 6,2%, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, mặc dù 74,4% đại biểu đồng ý với phương án bội chi ngân sách Nhà nước năm 2010 là 6% GDP qua phiếu xin ý kiến, song cơ quan này vẫn đề nghị Quốc hội chấp thuận mức bội chi không quá 6,2% GDP. Con số này được căn cứ trên cơ sở nguồn thu từ ngân sách Nhà nước có thể tăng thêm 6.100 tỷ đồng, gồm 2.600 tỷ đồng từ dầu thô, tương ứng với giá 68 USD một thùng theo dự kiến; 2.500 tỷ đồng khác dự kiến tăng thêm từ hoạt động xuất nhập khẩu; 1.000 tỷ đồng được chuyển từ năm 2009 sang.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng căn cứ vào các khoản chi cho chương trình Biển Đông hải đảo 38 tỷ đồng tương ứng với số giảm chi của Tập đoàn Công nghiệp, Than và Khoáng sản Việt Nam (28 tỷ đồng); Tập đoàn Dệt may Việt Nam (10 tỷ đồng); tăng chi cho chương trình giảm nghèo 300 tỷ đồng.

Các cơ quan Chính phủ đã tiếp thu ý kiến các vị đại biểu và xin tiếp tục tính toán để điều chỉnh giảm mức bội chi ngân sách. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội chấp thuận phương án điều chỉnh dự toán thu, chi, bội chi ngân sách nhà nước năm 2010 không quá 6,2% GDP. Đây là phương án mở, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành.

Để thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010, Quốc hội đã nhấn mạnh một số giải pháp trọng tâm. Theo đó, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa linh hoạt có kiểm soát chặt chẽ, phấn đấu tăng thu, triệt để tiết kiệm và nâng cao hiệu quả chi, phấn đấu giảm bội chi ngân sách Nhà nước năm 2010 xuống dưới 6,2% và giảm dần trong các năm sau.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ dừng việc miễn, giảm thuế theo Nghị Quyết số 32 của Quốc hội; thực hiện giãn thời hạn nộp thuế một quý đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sản xuất, gia công dệt may, da, giầy.

Nghị quyết cũng nêu rõ yêu cầu khắc phục tình trạng chi ngoài dự toán, chi vượt dự toán không đúng thẩm quyền và sai quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Tiếp tục cải cách tiền lương, tăng mức lương tối thiểu từ 650.000 đồng lên 730.000 đồng từ ngày 1/5/2010.

Quốc hội đồng ý năm 2010 phát hành trái phiếu chính phủ 56.000 tỷ đồng để đầu tư các dự án, công trình thuộc lĩnh vực và danh mục đã được quyết định đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ theo Nghị quyết của Quốc hội. Yêu cầu Chính phủ xây dựng phương án phân bổ vốn trái phiếu chính phủ năm 2010, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước khi thực hiện.

Cân đối dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010

- Tổng thu cân đối ngân sách 461.500 tỷ đồng
1/ Thu từ dầu thô: 294.700 tỷ đồng
2/ Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu: 66.300 tỷ đồng
3/ Thu từ viện trợ không hoàn lại 95.500 tỷ đồng.
4. 1.000 tỷ đồng từ năm 2009 chuyển sang

- Tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước 582.200 tỷ đồng
1/ Chi đầu tư phát triển: 125.500 tỷ đồng
2/ Chi trả nợ và viện trợ: 70.250 tỷ đồng
3/ Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 335.560 tỷ đồng
4/ Chi cải cách tiền lương: 35.490 tỷ đồng
5/ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 tỷ đồng
6/ Dự phòng 15.300 tỷ.

- Bội chi ngân sách Nhà nước: 119.700 tỷ đồng, tỷ lệ bội chi so GDP là 6,2%.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần