Năm 2010: Ngành Công thương cần đẩy mạnh công tác quy hoạch

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 26/1, Sở Công thương Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả công tác quản lý nhà nước năm 2009 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2010.

KTĐT - Ngày 26/1, Sở Công thương Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả công tác quản lý nhà nước năm 2009 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2010.

Trong năm 2010, ngành Công thương  đặt ra mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 10% so với năm 2009, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2010 đạt 14,6%/năm. Tổng mức doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội  tăng 20%, trong đó tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ tăng 22% so với năm 2009. Giai đoạn 2006-2010, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội  bình quân tăng 21,85%/năm, trong đó tổng mức hàng hóa bán lẻ bình quân tăng 26,35%. Tổng kinh ngạch xuất khẩu tăng 5% so với năm 2009; Tốc độ tăng trưởng  kim ngạch xuất khẩu bình quân giai đoạn 2006-2010 đạt 17,4%/năm.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBNDTP Hà Nội-Nguyễn Huy Tưởng đã chỉ đạo: Để đạt được mục tiêu này, ngành công thương Hà Nội cần tập trung nghiên cứu thực tế, từ đó tham mưu cho UBNDTP các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp, thương mại. Đẩy mạnh việc quy hoạch xây dựng ngành công nghiệp-thương mại. Phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực, hệ thống thương mại hiện đại, tăng cường đưa hàng về nông thôn. Khuyến khích doanh nghiệp sản xuất hàng hóa phù hợp với nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng, đầu tư xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm hiện đại. Phó chủ tịch nhấn mạnh: Để hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán săp tới không tăng giá đột biến, ngành công thương cần đảm bảo đủ hàng hóa có chất lượng, giá cả đảm bảo hợp lý; tăng cường công tác chống gian buôn lậu, gian lận thương mại, VSATTP./.