Năm 2010: Sẽ hoàn thành bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tính đến thời điểm này, trên toàn quốc đã bán được 283.600/332.000 căn nhà thuộc diện được bán, đạt gần 85,4%; trong đó riêng năm 2009 bán khoảng 22.800 căn, tương ứng với 798.000m2 sàn.

KTĐT - Tính đến thời điểm này, trên toàn quốc đã bán được 283.600/332.000 căn nhà thuộc diện được bán, đạt gần 85,4%; trong đó riêng năm 2009 bán khoảng 22.800 căn, tương ứng với 798.000m2 sàn.

Bộ Xây dựng cho biết, công tác bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP tiếp tục được đẩy mạnh để có thể hoàn thành trong năm 2010.

Tính đến thời điểm này, trên toàn quốc đã bán được 283.600/332.000 căn nhà thuộc diện được bán, đạt gần 85,4%; trong đó riêng năm 2009 bán khoảng 22.800 căn, tương ứng với 798.000m2 sàn.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương cũng đã tích cực triển khai công tác lập hồ sơ quản lý công sở, trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo thống kê sơ bộ, hiện diện tích nhà công sở ước khoảng 25 triệu m2 đất và 13 triệu m2 sàn; tổng diện tích trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập khoảng 150 triệu m2 đất và 187 triệu m2 sàn. Cùng đó, công tác quản lý nhà biệt thự cổ tại các đô thị hiện cũng được tăng cường theo hướng bảo tồn, khai thác có hiệu quả quỹ nhà này.

Năm 2009, các địa phương cũng tích cực triển khai nhiều chính sách quan trọng về nhà ở, điển hình như: Cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở với tổng số 3.901 trường hợp, tương đương số tiền trên 97 tỷ đồng; hỗ trợ bằng tiền cho 4.500 cán bộ Tiền khởi nghĩa với giá trị 25 triệu đồng/người... Các trường hợp thuộc diện người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở cũng sẽ được giải quyết nốt trong năm 2010 với khoảng 7.000 người.

Để đẩy nhanh tiến độ bán nhà theo Nghị định 61/CP, thời gian qua Bộ Xây dựng đã phối hợp với các địa phương đề nghị Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê đến hết năm 2010. Theo đó, các tỉnh - thành phố được giao quyền chủ động trong việc xác định giá bán đối với quỹ nhà này cho phù hợp với đặc điểm và tình hình của từng địa phương.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lưu ý các địa phương cần đẩy nhanh tốc độ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để các hộ gia đình, cá nhân có điều kiện thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật; đồng thời tạo điều kiện phát triển và quản lý có hiệu quả thị trường nhà ở, bất động sản./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần