DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Năm 2014, EVN lãi 823 tỷ đồng

03-02-2016 10:01
Kinhtedothi - Chiều 2/2, Bộ Công Thương đã công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với kết quả lãi 823 tỷ đồng.
Theo đó, năm 2014, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 128,63 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất hệ thống là 8,49%, thấp hơn 0,9% so với chỉ tiêu 9,39% quy định. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2014 là 198.003,52 tỷ đồng (thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện); giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 là 1.539,35 đồng/kWh.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các huyện, xã đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014. Khoản bù giá cho chi phí sản xuất kinh doanh điện trong năm 2014 tại các huyện đảo là 142,76 tỷ đồng do giá bán điện bình quân thực tế tại các huyện đảo chỉ bằng 58,62%, 31,99%, 26,78%, 33,28% và 17,53% giá thành sản xuất kinh doanh điện.

Cũng trong năm 2014, thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2014 là 1.698,46 tỷ đồng, gồm tiền bán công suất phản kháng là 444,25 tỷ đồng; hoạt động tài chính của Công ty mẹ - EVN, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và các Tổng Công ty Điện lực là 1.153,21 tỷ đồng; thu nhập từ hoạt động đầu tư vào các công ty cổ phần (số liệu EVN báo cáo) là 101 tỷ đồng. Tổng cộng lãi hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2014 của EVN là 823,83 tỷ đồng. Mức lợi nhuận của này của EVN được đánh giá là thấp nếu so với vốn điều lệ 160.000 tỷ đồng của EVN. EVN cũng trích 155 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển và hai quỹ khen thưởng cùng phúc lợi là 187 tỷ đồng. Các quỹ này được chi theo chế độ kế toán và điều lệ của EVN.
TAG: