Năm 2014 tập trung tuyên truyền pháp luật về trật tự xây dựng đô thị

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong năm 2014, công tác phổ biến giáo dục pháp luật của TP Hà Nội sẽ tập trung vào các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua, có liên quan trực tiếp đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ và nhân dân.

Các văn bản pháp luật được tập trung tuyên như: Hiến pháp 1922 (sửa đổi), Luật Đất đai, Luật Thủ đô, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, pháp luật về phòng chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cư trú.

Đặc biệt, năm 2014, thực hiện chủ đề “Trật tự và văn minh đô thị”, thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự xây dựng đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương từ năm 2013 đến năm 2016 và các đề án trong chương trình, các kế hoạch, đề án về phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải cơ sở; thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Đồng thời củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp, tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ này; triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố.

 
Người dân tham khảo tài liệu tại Tủ sách pháp luật của phường Điện Biên, quận Ba Đình.
Người dân tham khảo tài liệu tại Tủ sách pháp luật của phường Điện Biên, quận Ba Đình.
Trong năm 2013, công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Hà Nội đã đạt được một số kết quả quan trọng. Sở Tư pháp Hà Nội với vai trò là Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã tham mưu giúp Thành phố khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong năm 2012, tổ chức nhiều cuộc thi viết, như thi Tìm kiếm sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính; thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thi Tìm hiểu về Luật Xử lý vi phạm hành chính… và tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật của thành phố.

Thành phố cũng đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Luật Thủ đô; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Bộ Luật Lao động; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Phòng, chống mua bán người; pháp luật về phòng, chống cháy nổ, cấm đốt pháo,… do các báo cáo viên pháp luật là cán bộ, công chức của Sở Tư pháp Hà Nội thực hiện.

Ngoài các cuộc tuyên truyền trực tiếp tới người dân, Thành phố cũng đã in và phát hành 330.000 cuốn tài liệu Luật Thủ đô, 1.850.000 tài liệu và 2.000.000 phiếu xin ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng chỉ đạo hệ thống tuyên giáo các cấp chủ động triển khai công tác tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Cam-pu-chia, về xây dựng nông thôn mới năm 2013, về công tác biển, đảo, công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Các quận, huyện, thị xã, đã tổ chức được 6.424 hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật với trên 706.060 người tham dự. Một số nơi đã duy trì và tăng cường việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, như huyện Mê Linh tăng thời lượng phát thanh từ 3 - 4 buổi/ tuần, mỗi buổi phát 35 phút, Từ Liêm phát 2.257 buổi, Phú Xuyên 6.129 buổi…