DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Năm 2015, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%

04-01-2015 17:39
Kinhtedothi - Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục rà soát chính sách giảm nghèo theo hướng phù hợp với nguồn lực và đặc thù của vùng dân tộc.
Năm 2015, cả nước phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 5%, các huyện nghèo giảm còn 30%. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục bảo đảm nguồn lực và chủ động huy động lồng ghép các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình về giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015, nhất là giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi.

Ngoài ra, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát hệ thống chính sách giảm nghèo theo hướng phù hợp với nguồn lực và đặc thù của vùng dân tộc và miền núi, trong đó có các chính sách đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ông Ngô Trường Thi, Vụ trưởng-Chánh văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, cho biết: Năm nay, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội chuẩn bị cho bước ngoặt, chuyển định hướng giảm nghèo sang trang mới theo hướn bền vững, hiệu quả. Để làm được việc đó, Bộ đang xây dựng đề án tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều. Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội cũng trình Chính phủ ban hành kế hoạch để triển khai nghị quyết 76 của Quốc hội, trong đó ưu tiên vấn đề hoàn thiện hệ thống chính sách về giảm nghèo theo hướng hợp nhất lại các chính sách, hạn chế sự trùng lắp, chồng chéo trong thực hiện. Ngoài ra, Bộ cũng đang xây dựng cơ chế hỗ trợ có điều kiện, có thời gian, hạn chế hỗ trợ cho không, tăng hỗ trợ có hoàn trả để tăng tính trách nhiệm.

Ngoài nguồn lực dành cho giảm nghèo từ ngân sách nhà nước, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hộ cũng khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, nhân dân địa phương đóng góp, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Từ năm 2008 đến nay, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty đã hỗ trợ 10.000 tỷ đồng cho 62 huyện nghèo thuộc chương trình 30a của Chính phủ.
TAG: