DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Năm 2015: Thiếu đói trong nông dân giảm đáng kể

29-12-2015 01:37
Kinhtedothi - Đời sống dân cư cả nước năm nay nhìn chung ổn định, tình hình thiếu đói trong nông dân giảm đáng kể so với năm 2014.
Tổng cục Thống kê công bố, theo báo cáo của các địa phương, trong năm 2015, cả nước có 227,5 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 27,8% so với năm trước, tương ứng với 944 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 29,6%. Thiếu đói trong năm tập trung chủ yếu ở một số tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

 
Các địa phương có số hộ thiếu đói nhiều là Quảng Bình 22,1 nghìn lượt hộ; Cao Bằng có 18,6 nghìn lượt hộ, Sơn La 17 nghìn lượt hộ; Điện Biên 16,9 nghìn lượt hộ; Đắk Lắk 13 nghìn lượt hộ; Nghệ An 8,3 nghìn lượt hộ; Gia Lai 7,1 nghìn lượt hộ. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm các cấp, các ngành, các tổ chức từ trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 19,7 nghìn tấn lương thực và 8,5 tỷ đồng.

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 ước tính khoảng 7%-7,2%, giảm 1,2-1,4 điểm phần trăm so với năm 2014.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh tại các địa phương. Theo báo cáo sơ bộ, tổng kinh phí dành cho hoạt động an sinh xã hội và giảm nghèo trong năm 2015 là 3967 tỷ đồng, bao gồm: 2179 tỷ đồng quà thăm hỏi và hỗ trợ các đối tượng chính sách; 1021 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo và 767 tỷ đồng cứu đói, cứu trợ xã hội khác.

Theo Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2012 - 2015, tính đến hết năm 2015 ngân sách nhà nước đã chi trên 60 nghìn tỷ đồng hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, trong đó 70 triệu lượt người nghèo, dân tộc thiểu số được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, 30% tổng số người thuộc hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế.

Hàng năm ngân sách trung ương bố trí khoảng 7 nghìn tỷ đồng để thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho học sinh nghèo, trợ cấp học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh bán trú và trường dân tộc bán trú. Trong giai đoạn 2011-2015 đã có trên 10 triệu lượt học sinh được hỗ trợ học phí với tổng kinh phí khoảng 35 nghìn tỷ đồng.

Chương trình đã hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 15,8 nghìn hộ, xây dựng 910 công trình nước tập trung và bố trí 2,7 nghìn ha đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí giai đoạn 2011-2014 đạt gần 1,3 nghìn tỷ đồng; Ngân sách cũng dành 5 nghìn tỷ đồng hỗ trợ cho 350 nghìn lao động nghèo học nghề miễn phí, 10 nghìn lao động thuộc các huyện nghèo được đào tạo nghề, giáo dục định hướng và đi làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó có khoảng 100 nghìn lượt người nghèo được trợ giúp pháp lý miễn phí; 11 lượt triệu hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện với kinh phí trên 3,5 nghìn tỷ đồng.
TAG: