Năm 2015, xã Vân Tảo phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công tác xây dựng nông thôn mới của xã đã đạt và cơ bản đạt 16/19 tiêu chí; đầu tư trên 85 tỷ đồng xây dựng 30 công trình phúc lợi; 3/6 thôn đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,3%.

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,8%, cơ cấu kinh tế có hướng chuyển dịch tích cực, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 23,8%; tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp đạt 26,6%; tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 49,6%. Tổng thu nhập sản phẩm kinh tế đến hết năm 2014 đạt trên 312 tỷ đồng, thu nhập sản phẩm bình quân đầu người 26,5 triệu/người/năm.

Xã Vân Tảo phấn đấu hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới trong năm 2015; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 1,1%; 100% số thôn và cơ quan đạt danh hiệu văn hóa. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/người/năm. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 2.260 tấn trở lên, bình quân 1 ha canh tác đạt 180 triệu đồng. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần