Năm 2017, Hà Nội không bố trí dự toán ngân sách để mua xe công

Linh Đan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 1665/UBND-KT về hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo đó, trong năm 2017, TP Hà Nội sẽ không bố trí dự toán ngân sách để mua xe ô tô trang bị cho các chức danh và xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của TP.

TP Hà Nội huyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê xe ô tô để phục vụ công tác theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính và Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 20/2/2017 của UBND TP.

 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet

Việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ được thực hiện khi cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu xe ô tô so với tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật. Sau khi rà soát, sắp xếp số xe ô tô hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố nhưng không có xe ô tô phù hợp, đủ điều kiện để thực hiện điều chuyển theo quy định.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 17731/BTC-QLCS ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính và Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 16/3/2017 của UBND TP về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn định mức và chế độ hiện hành; không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán, kể cả nguồn tăng thu ngân sách để mua sắm tài sản. Quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng được trang bị đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả; không sử dụng xe ô tô chuyên dùng vào việc đưa đón các chức danh lãnh đạo và phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản nhà nước phải đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả; Tài sản sau khi mua sắm phải hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước./.
Độc giả có thể xem toàn văn Công văn trên TẠI ĐÂY