Năm 2021, huyện Thường Tín làm tốt công tác kiểm tra

Công Tâm -
Chia sẻ

Kinhtedothi - “Năm 2021, Huyện ủy Thường Tín đã tiến hành kiểm tra  hàng loạt tổ chức cơ sở Đảng và các Đảng viên trên địa bàn, qua đó đã thi hành kỷ luật 47 Đảng viên vi phạm khuyết điểm…” - đây là khẳng định của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Tín Tạ Hữu Thọ.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Tín Tạ Hữu Thọ cho biết: Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện Thường Tín đã chủ động xây dựng và tích cực tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên huyện quản lý. Cùng với đó tập trung giải quyết đơn thư tố cáo Đảng viên đảm bảo đúng thời gian quy định.

Huyện Thường Tín tổ chức tổng kết công tác Đảng ngày 12/1
Huyện Thường Tín tổ chức tổng kết công tác Đảng ngày 12/1

Qua giám sát, kiểm tra, cấp ủy các cấp và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thường Tín đã phát hiện, làm rõ và thi hành kỷ luật đối với 47 Đảng viên (5 Đảng ủy viên, 5 Chi ủy viên), trong đó thi hành bằng hình thức kỷ luật Khiển trách 42 Đảng viên, cảnh cáo 1 Đảng viên, cách chức 2 Đảng viên và khai trừ ra khỏi Đảng 2 Đảng viên.

Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 1 Đảng viên; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 5 Đảng viên; Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 6 Đảng viên và các Chi bộ thi hành kỷ luật 35 Đảng viên. Việc thi hành kỷ luật đảm bảo đúng thẩm quyền, nguyên tắc, thủ tục. Hình thức kỷ luật phù hợp đúng với nội dung vi phạm.

Bên cạnh đó, qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã giúp cho các tổ chức Đảng và Đảng viên trong huyện thấy rõ những tồn tại, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục, sửa chữa; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và Đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy, trong năm qua huyện Thường Tín đã tuyên truyền, vận động, khảo sát và đã thành lập được 02 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đạt 100% chỉ tiêu. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Phát triển đảng viên trong ngành giáo dục và đào tạo huyện Thường Tín giai đoạn 2021 - 2025. Kết nạp được 179 đảng viên mới đạt 105,2% chỉ tiêu TP giao.

Cũng trong năm 2021, thông qua công tác kiểm tra, lãnh đạo TPđã đánh giá cao công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của huyện Thường Tín, qua đó đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền cơ sở về thực hiện quy chế dân chủ; đồng thời, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người sử dụng lao động về thực hiện dân chủ được nâng lên. Năm 2021, huyện Thường Tín còn xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”; quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2021, quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19.