DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Năm 2022, HĐND TP Hà Nội sẽ tiến hành 2 đợt giám sát chuyên đề

Linh Nguyễn (ảnh: Thanh Hải)
23-09-2021 13:55
Kinhtedothi-Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XVI tại Kỳ họp thứ hai đã thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND TP Hà Nội năm 2022.
Theo đó, trong năm 2022, HĐND TP sẽ giám sát tại các kỳ họp về các nội dung: Xem xét báo cáo của UBND TP về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm 2022 của TP; các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định của Luật. Cùng đó, chất vấn Chủ tịch UBND TP, thành viên khác của UBND TP, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân TP, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND TP và cá nhân liên quan đến vấn đề thuộc trách nhiệm của mình.
Quang cảnh Kỳ họp thứ hai HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 
Đặc biệt, HĐND TP sẽ giám sát các chuyên đề: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn TP; việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của TP.
Bên cạnh đó, về giám sát của Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND TP, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND TP, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND TP, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND TP được thực hiện theo quy định của Luật.
Trên cơ sở lĩnh vực, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định theo pháp luật; kiến nghị, phản ánh và những vấn đề cử tri quan tâm; thực tiễn phát sinh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; các cơ chế, chính sách của TP; căn cứ vào chương trình công tác năm 2022 của HĐND TP và theo chỉ đạo, phân công, điều hòa của Thường trực HĐND TP để các Ban HĐND TP, các Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND TP xây dựng kế hoạch thực hiện.