Năm 2022, xây dựng Đề án Trung tâm thiết kế sáng tạo Hà Nội

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch 102/KH-UBND ngày 1/4/2022 về thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO đến năm 2025.

Hà Nội triển khai các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Ảnh minh họa
Hà Nội triển khai các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm tập trung công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung liên quan đến Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO (Mạng lưới) nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, các ngành, Nhân dân Thủ đô và quốc tế đối với các sáng kiến và cam kết của Hà Nội khi gia nhập Mạng lưới.

Theo Kế hoạch, UBND TP yêu cầu các đơn vị bám sát các nội dung trong Hồ sơ ứng cử của TP Hà Nội gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, cam kết và quy định của UNESCO, nội dung hợp tác, thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thực tế tại TP Hà Nội cùng các tỉnh, TP trong cả nước. Trong đó, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm phù hợp để triển khai thực hiện.

Một số chỉ tiêu trong Kế hoạch được đưa ra, cụ thể: Năm 2022, xây dựng Đề án Trung tâm thiết kế sáng tạo Hà Nội. Năm 2023, xây dựng Mạng lưới Trung tâm sáng tạo đến các quận, huyện với nhiều mô hình đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành đa dạng, hiệu quả, kết hợp tăng cường hợp tác công tư; hoàn thành thí điểm và kết nối tương tác từ 3-5 trung tâm.

Giai đoạn 2022 – 2023, xây dựng và tuyển chọn các ý tưởng sáng tạo; hỗ trợ khởi nghiệp và thực hiện các ý tưởng có hiệu quả và ý nghĩa văn hóa, xã hội, kinh tế; chuyển tải thành Chương trình truyền hình tài năng sáng tạo Hà Nội.

Tổ chức Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 1 năm/lần. Năm 2023, tổ chức diễn đàn Mạng lưới Sáng tạo khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội. Đào tạo và bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho “Thành phố sáng tạo”. Mở rộng mô hình chuyển đổi, cải tạo, tái hiện, phát triển các di sản văn hóa (di sản công nghiệp, di sản đô thị, di sản kiến trúc, di sản ký ức, các thiết chế văn hóa…) trở thành các không gian văn hóa sáng tạo.

UBND TP Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực phối hợp với Văn phòng đại diện UNESCO Việt Nam, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.