Nam Từ Liêm lấy lợi ích người dân làm thước đo

Chia sẻ

Kinhtedothi - Là đơn vị đứng thứ 2 về cải cách hành chính của TP Hà Nội năm 2015, trong năm 2016, nhiệm vụ cải cách hành chính tiếp tục được UBND quận Nam Từ Liêm xác định là trọng tâm chỉ đạo, điều hành.

Mục tiêu cụ thể được quận đặt ra là mọi hoạt động cải cách phải hướng tới giảm số lần đi lại của người dân; giảm thời gian giải quyết hồ sơ hành chính và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong giao dịch hành chính.

Liên thông các thủ tục

Năm 2015, UBND quận đã cắt giảm thời gian giải quyết nhiều loại thủ tục. Quận đã cắt giảm 5 ngày, xuống còn 10 ngày đối với thủ tục cấp phép xây dựng, thực hiện dịch vụ công mức độ 3 thủ tục đăng ký kinh doanh, giảm thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, giảm từ 2 lần đi lại của người dân xuống còn một lần. Đặc biệt, đây cũng là đơn vị đầu tiên triển khai thực hiện việc liên thông thủ tục hành chính cấp giấy khai sinh, đăng ký thường trú; cấp thẻ bảo hiểm y tế, giảm thời gian giải quyết từ 27 ngày xuống còn 7 ngày, giảm số lần đi lại của người dân từ 6 lần xuống còn 2 lần… và nhiều thủ tục khác.
Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa ở quận Nam Từ Liêm. 	Ảnh: Nha Trang
Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa ở quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Nha Trang
Năm 2016, nhiều loại thủ tục hành chính đã được đơn vị này rút ngắn thời gian giải quyết. Đơn cử, thủ tục cấp phép xây dựng tiếp tục cắt giảm 2 ngày xuống còn 8 ngày, đồng thời phát triển lên dịch vụ công mức 3; các thủ tục liên thông theo thông tư liên tịch số 5 tiếp tục được cắt giảm xuống còn 2 ngày làm việc.

Qua 2 năm thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, theo đại diện lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm, việc thực hiện các thủ tục liên thông đang là một trong những điểm yếu nhất của các cơ quan hành chính do thiếu sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới thời gian giải quyết một số loại thủ tục kéo dài, người dân phải đi lại nhiều lần, đến nhiều cơ quan để giao dịch cho cùng một loại thủ tục hành chính. Vì vậy, trong năm 2016, một trong những điểm nhấn cải cách hành chính của quận là thực hiện tốt việc liên thông các thủ tục. Trước đây, để được cấp đăng ký kinh doanh và cấp mã số thuế, người dân phải mất ít nhất 4 lần đi lại đến 2 cơ quan. Đến nay, người dân chỉ cần đến duy nhất một cơ quan để thực hiện việc này với thời gian trả kết quả giảm từ 16 ngày xuống 6 ngày. Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; xác định nghĩa vụ tài chính và nộp nghĩa vụ tài chính cũng được liên thông. Theo đó, số lần đi lại của người dân từ 6 lần đến 3 cơ quan, xuống còn 2 lần đến một cơ quan duy nhất, giảm từ 55 ngày xuống còn 38 ngày.

Chìa khóa đổi thay

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, “bí quyết” để quận Nam Từ Liêm thực hiện được những thay đổi vì người dân này là thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, từ lãnh đạo đến nhân viên. “Những việc gì khó, có thể làm thay cho người dân thì cán bộ phải nỗ lực, hết sức mà làm. Cán bộ lãnh đạo hơn ai hết phải phát huy vai trò tiền phong gương mẫu; hoàn thành tốt nhiệm vụ với yêu cầu ngày càng cao”- ông Long nhấn mạnh.

Thời gian qua, lãnh đạo quận đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền để người dân tham gia cũng có ý nghĩa quyết định. Bởi vậy, quận Nam Từ Liêm đã có nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp, dễ hiểu, dễ tiếp cận. “Cán bộ, công chức phải coi hoạt động tuyên truyền như hoạt động quảng cáo sản phẩm của các DN mới có thể tác động mạnh mẽ đến người dân. Chúng tôi đang có kế hoạch có thể phát tờ rơi đến từng hộ gia đình” - đại diện quận Nam Từ Liêm khẳng định.