Nam Từ Liêm: Phát động thi đua lập thành tích kỷ niệm 10 năm thành lập

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/5, quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2022, và phát động phong trào thi đua kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023); kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập quận (1/4/2014 - 1/4/2024).

Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu thành phố giao

Năm 2022, quận Nam Từ Liêm đã ban hành sớm các kế hoạch, chương trình hành động, tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua từ quận đến cơ sở. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị toàn quận đã phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm phát biểu tại hội nghị
Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm phát biểu tại hội nghị

Quận đã tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, chú trọng phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao trong công tác phục vụ tổ chức SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra, đồng thời giải quyết các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Đại diện các tập thể, đơn vị nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố và các bộ ngành
Đại diện các tập thể, đơn vị nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố và các bộ ngành

Kết quả năm 2022, tốc độ tăng giá trị sản xuất chung các ngành kinh tế tăng 13% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn vượt 15% dự toán; chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ, định mức, đảm bảo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và các nhiệm vụ chi phòng chống dịch Covid-19… Quận đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển; thu hút các doanh nghiệp vào hoạt động trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Đến nay, toàn quận có 16.839 doanh nghiệp (tăng 13% so với cùng kỳ năm trước). An sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững. Đẩy mạnh phát triển văn hóa, thể thao, y tế. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phục vụ Đại hội thể thao Đông Nam Á – SEA Game 31 diễn ra trên địa bàn…

Quận hoàn thành 14/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách Thành phố giao; 22/22 chỉ tiêu HĐND quận giao, trong đó có 6/14 chỉ tiêu vượt kế hoạch Thành phố giao.

Các tập thể, cá nhân nhận được Bằng khen của Thành phố và các bộ ngành
Các tập thể, cá nhân nhận được Bằng khen của Thành phố và các bộ ngành

Tiêu biểu trong các phong trào thi đua năm 2022 như: Ban Tổ chức Quận ủy, Ban Dân vận Quận ủy, phòng Nội vụ, phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Ban Chỉ huy quân sự quận, Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm xã hội quận, phường Trung Văn… và các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc quận được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc, đặc biệt Nhân dân và cán bộ quận được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Lập thành tích bằng những việc làm cụ thể

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, với truyền thống Từ Liêm anh hùng, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023); kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập quận Nam Từ Liêm (1/4/2014-1/4/2024). Trong đó, quận tập trung cao điểm vào 5 nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Thứ nhất, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về hoàn cảnh ra đời, mục đích, ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, nhất là những giá trị cốt lõi của Lời kêu gọi thi đua ái quốc; gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ 2, cần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; có biện pháp, giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I, lựa trọng khâu yếu việc khó phát động thi đua phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ các chỉ tiêu đề ra.

Ba là, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố và quận phát động nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, sản phẩm có ý nghĩa để tổ chức gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập quận Nam Từ Liêm (01/4/2014-01/4/2024).

Quận dự kiến sẽ tổ chức gắn biển 8 công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập quận Nam Từ Liêm (01/4/2014 - 01/4/2024) gồm: 4 công trình cấp quận và 4 công trình cấp phường. Thực hiện văn minh đô thị 24 tuyến đường phố điểm về trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận Nam Từ Liêm để chào mừng 10 năm Ngày thành lập quận Nam Từ Liêm.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các gương “Người tốt, việc tốt”; triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 21/4/2023 của UBND quận về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2023-2025;

Năm là, phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, là hạt nhân trong các phong trào thi đua cơ sở, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhiệm vụ năm 2023 và cả nhiệm kỳ.

 

Năm 2022, quận Nam Từ Liêm đã có 8 tập thể nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc; 16 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc của các bộ ngành và Thành phố; 24 tập thể, cá nhân nhận được Bằng khen của các bộ ngành và Thành phố.