Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/4, Công đoàn viên chức TP Hà Nội tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

Với đặc điểm Công đoàn viên chức TP Hà Nội trực tiếp quản lý  62 Công đoàn cơ sở, thời gian qua, nhằm phát huy phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, Công đoàn viên chức TP đã triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.
 Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi tọa đàm.
Bên cạnh việc tuyên truyền, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Công đoàn cơ sở cũng đã đẩy mạnh, khuyến khích CBCCVCLĐ nâng cao trình độ năng lực. Theo đó, CBCCVCLĐ đã tích cực tham gia công tác CCHC, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; thời gian giải quyết TTHC trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh giảm 30%, lĩnh vực đầu tư giảm 40-60%; trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai giảm 30-50%; tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt trên 70%; tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 98,04%.
Sau 4 năm thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan TP lần thứ XII, việc xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa của các cơ quan, đơn vị thuộc có Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức TP đã đạt được một số kết quả nhất định: Có 52/62 đơn vị (83,87%) đă đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 19 đơn vị đã được công nhận, 33 đơn vị chưa đến thời hạn kiểm tra, công nhận. Nhiều cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa việc xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa thành những chương trình, mục tiêu riêng phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; gắn với thực hiện CCHC- phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và quy chế của cơ quan, đơn vị để tổ chức, thực hiện đạt kết quả, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo nên không khí làm việc khẩn trương nghiêm túc, khoa học, “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”; rèn luyện tác phong chuẩn mực, thái độ văn minh, lối sống văn hóa cho đội ngũ CBCCVCLĐ.
Tuy nhiên, việc xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trong các cấp Công đoàn Viên chức TP còn một số hạn chế, tồn tại: Tuyên truyền còn hình thức, thiếu cụ thể; chỉ đạo chưa quyết liệt, kết quả thực hiện chưa được như mong muốn.
 Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP Phạm Bá Vĩnh phát biểu tại tọa đàm.
Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá thực trạng, chất lượng, hiệu quả việc xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Bên cạnh việc chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, các công đoàn cơ sở cũng nêu những vướng mắc, bất cập trong quá trình xây dựng; từ đó, đưa ra những kiến nghị, đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trong thời gian tới.
Đại diện lãnh đạo công đoàn cơ sở cho rằng, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của CBCCVCLĐ về việc xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, gắn với việc tuyên truyền Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Chỉ thị số 05… Cùng với đó, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng; tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể. Đồng thời, triển khai có hiệu quả phong trào “Thi đua thực hiện văn hóa công sở”, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc quyết liệt, qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể.