Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 2/2, tại hội nghị toàn quốc tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, một số giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND các cấp trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhiều ý kiến thống nhất, nơi nào cấp ủy Đảng quan tâm, nhận thức đúng về vị trí, vai trò của HĐND, thì nơi đó HĐND được tổ chức tốt và hoạt động có hiệu quả.

Kinhtedothi - Chiều 2/2, tại hội nghị toàn quốc tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, một số giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND các cấp trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhiều ý kiến thống nhất, nơi nào cấp ủy Đảng quan tâm, nhận thức đúng về vị trí, vai trò của HĐND, thì nơi đó HĐND được tổ chức tốt và hoạt động có hiệu quả. 
Bên cạnh đó, phải giải quyết hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa cơ cấu và chất lượng đại biểu, lựa chọn được những đại biểu có trình độ, năng lực, tâm huyết, có uy tín thực hiện nhiệm vụ…

Thống kê cho thấy, so với nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, số lượng đại biểu HĐND các cấp giảm, nhưng chất lượng được nâng lên cả về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các hoạt động như tổ chức kỳ họp, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, giám sát tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đã được duy trì và được cải tiến cả về nội dung, hình thức. Một số địa phương đã chủ động, sáng tạo thí điểm áp dụng mô hình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, bước đầu có kết quả… Về nhiệm vụ thời gian tới, hội nghị thống nhất nhận định, Thường trực HĐND cần chủ động, giữ vai trò nòng cốt trong công tác điều hành và tổ chức thực hiện; từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần