Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2015, các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần quyết liệt đôn đốc, kiểm tra để thúc đẩy hoàn thành thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ở cấp Trung ương.

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tại Phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo cấp Trung ương. 

Cũng tại Thông báo này, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức nhận thức rõ về vị trí, vai trò của công tác giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng cũng như trách nhiệm của cá nhân, đơn vị đối với tổ chức, hoạt động giám định tư pháp; tăng cường tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ cho đội ngũ giám định viên, người tiến hành tố tụng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành và địa phương mình nhằm nâng cao chất lượng giám định tư pháp.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Các Bộ, ngành cần thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản, đề án để triển khai thực hiện Đề án, Luật giám định tư pháp và hoàn thành trong Quý II năm 2015.

Cụ thể, Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành quy định về cơ chế cấp phát tài chính nhanh gọn, hiệu quả, bảo đảm cho công tác trưng cầu và giám định tư pháp.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về trưng cầu, yêu cầu giám định, đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp; thống kê về trưng cầu, yêu cầu giám định; đánh giá việc sử dụng kết luận giám định trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; xây dựng, triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự.

Bộ Y tế xây dựng Đề án thành lập Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Đồng Nai trên cơ sở Phân viện của Viện Pháp y tâm thần Trung ương (tại tỉnh Đồng Nai) trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; chủ động phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng triển khai dự án đầu tư, xây dựng trụ sở Viện pháp y quốc gia tại quận Hoàng Mai, Hà Nội trong Quý II năm 2015.

Lập 5 đoàn kiểm tra thực hiện Đề án

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ký ban hành Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp Trung ương năm 2015.

Kế hoạch nhằm mục đích đánh giá những kết quả việc triển khai thực hiện Đề án, Chỉ thị số 1958/CT-TTg và kết quả triển khai thi hành Luật giám định tư pháp tại một số Bộ, ngành, địa phương nhằm nắm bắt và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh những tồn tại trong hoạt động giám định tư pháp, bảo đảm công tác giám định tư pháp được thực hiện đầy đủ, hiệu quả và nâng cao chất lượng…

Theo đó, từng thành viên Ban Chỉ đạo sẽ chủ động kiểm tra việc thực hiện Đề án, Luật giám định tư pháp tại Bộ, ngành mình và đại bàn được phân công phụ trách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, thành lập 5 đoàn kiểm tra, mỗi đoàn kiểm tra do 1 thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện một số bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo để tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định./.