DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

02-04-2015 07:28
Kinhtedothi - Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về 5 nhóm nhiệm vụ nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn TP.
Theo đó, Liên minh HTX TP, các sở, ban, ngành tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể, Luật HTX năm 2012; tổ chức triển khai Kế hoạch số 127 và Hướng dẫn số 927 của TP về phát triển kinh tế tập thể; chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, đề xuất TP ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX; đồng thời, đẩy nhanh việc củng cố, phát triển HTX, nhất là ở các xã xây dựng nông thôn mới… TP giao Liên minh HTX là cơ quan thường trực, đôn đốc việc thực hiện, thường xuyên tổng hợp, đánh giá tình hình, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch.
TAG: