Nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa quyết định giao nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em cho cộng tác viên dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Theo đó, cộng tác viên dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các thôn, tổ dân phố cấp xã tham gia tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em tới hộ gia đình, cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Vận động gia đình, cộng đồng tham gia vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Cùng với đó, thu thập, quản lý số liệu trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng thuộc địa bàn phụ trách. Sử dụng và bảo quản tài tiệu liên quan đến công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em do quận, huyện, thị xã và thành phố tổ chức. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ theo quy định.

 
Trẻ em là đối tượng cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt. Ảnh minh họa.
Trẻ em là đối tượng cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt. Ảnh minh họa.
Phát hiện, tiếp nhận, ghi chép thông tin về tình hình trẻ em bị xâm hại, lạm dụng, báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã để có phương án giải quyết, đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan để can thiệp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho trẻ.

Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với trẻ em, các quyền cơ bản của trẻ em, nhất là các nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.

Đi đôi với xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở thôn, tổ dân phố, tham dự hội nghị giao ban cộng tác viên hàng tháng để phản ánh tình hình và báo cáo kết quả công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Bên cạnh đó, phát hiện những vấn đề phát sinh và đề xuất những vấn đề cần giải quyết về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tại địa bàn quản lý.