Nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động tổ chức xây dựng Đảng

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/12, Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến; Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hoàng Trọng Quyết; Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Hoàn thành 14/14 nhiệm vụ được giao

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP Hà Nội đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tổ chức T.Ư, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp. Tích cực đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tập trung cao độ triển khai toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn và góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của TP năm 2022.

Cụ thể, hoàn thành 14/14 nhiệm vụ trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao (đạt 100% kế hoạch). Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ TP đến nay đã tham mưu ban hành 1 Nghị quyết, 1 Chương trình, 1 Đề tài, 10 Đề án, 20 Quy chế, quy định và 4 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy gợi ý kiểm điểm sâu đối với 29 tập thể, các cá nhân có liên quan. Phối hợp tham mưu thành lập 3 Đoàn kiểm tra đối với 10 tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy, 17 đảng viên về thực hiện Kết luận số 21 và Chương trình số 10 của Thành ủy.

Bên cạnh đó, toàn TP thành lập 99 tổ chức đảng (đạt 145,6%), kết nạp 894 đảng viên mới (đạt 197,4%). Thành lập 884 tổ chức đoàn thể, với 59.364 đoàn viên, hội viên. 30/30 quận, huyện, thị ủy đã thành lập được đảng bộ khối DN. Đồng thời, TP củng cố được 28/39 TCCSĐ (đạt 71,8%), còn 11 TCCSĐ (28,2%) cần tiếp tục củng cố.

Ngoài ra, công tác đánh giá cán bộ dần đi vào nền nếp, thường xuyên và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Tính đến 30/11/2022, toàn TP có 177.379 tài khoản dùng trên phần mềm đánh giá. Tỷ lệ đánh giá hàng tháng trên phần mềm đạt 95,68%. Đồng thời đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn và cơ bản hoàn thành công tác Đại hội Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định. Đến 30/9/2022, đã có 17.332/17.332 Chi bộ tổ chức Đại hội (đạt 100%).

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đáng chú ý, trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Tổ chức Thành ủy đã  phối hợp tham mưu 5 Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy đối với 15 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ TP về thực hiện Chương trình số 01 của Thành ủy, các quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm; 3 Đoàn kiểm tra đối với 10 tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy, 17 đảng viên về thực hiện Kết luận số 21 và công tác PCTN. Đặc biệt, Ban Tổ chức Thành ủy là đơn vị đầu tiên thuộc khối cơ quan đảng, đoàn thể triển khai thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng với 3 chức danh theo Đề án 21 của Thành ủy…

Tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong xây dựng Đảng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, mặc dù trong năm 2022 đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động, quyết liệt khắc phục khó khăn, tập trung triển khai bảo đảm tiến độ và chất lượng khối lượng lớn công việc. Trọng tâm là tham mưu về các chương trình, nghị quyết, quy định trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và các công việc thường xuyên khác.

Chỉ đạo nhiệm vụ năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, tinh thần chung là tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cụ thể hoá và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP, Chương trình số 01, Nghị quyết số 04 của Thành ủy.

“Trước mắt, đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy, các cấp ủy cần khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành T.Ư về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy và ban tổ chức các cấp ủy cần quan tâm, tập trung tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt và triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết, quy chế, quy định, đề án của T.Ư, Thành ủy đã ban hành trong năm 2022 cũng như những năm trước để sớm đưa các nghị quyết, quy định đi vào cuộc sống. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP Hà Nội.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP Hà Nội.

Đặc biệt, tập trung tham mưu Thành ủy chỉ đạo, triển khai tốt công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP và lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ. Tiếp tục triển khai đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị TP tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian và tinh giản biên chế theo kế hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu triển khai mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Triển khai vận hành 02 phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” và “Sổ tay điện tử đảng viên”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, mong muốn ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của TP, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tổ chức T.Ư, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Nâng cao hơn nữa tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2023.

 

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP Hà Nội đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức T.Ư, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; nhận Cờ thi đua và Bằng khen của UBND TP; giấy khen của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.