Nâng mức cho vay đối với hộ kinh doanh vùng khó khăn

Chia sẻ

Kinhtedothi - Từ 15/3, các hộ gia đình ở vùng khó khăn sẽ được vay tới 50 triệu đồng để sản xuất kinh doanh, thay vì 30 triệu đồng như hiện nay.

Theo Quyết định 306/QĐ của Thủ tướng vừa ban hành về điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn từ 15/3/2016, mức vốn cho vay đối với một hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tối đa là 50 triệu đồng, thay vì được vay tối đa 30 triệu đồng như hiện nay.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Trong một số trường hợp cụ thể, mức vốn vay của một hộ có thể trên 50 triệu đồng, Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ vào khả năng nguồn vốn, nhu cầu đầu tư và khả năng trả nợ của hộ sản xuất, kinh doanh để quy định mức cho vay cụ thể, nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng.

Cũng theo quyết định này, nếu vay đến 50 triệu đồng, người vay không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Người vay vốn từ trên 50 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Ngoài các hộ gia đình, Thủ tướng cũng vừa có quyết định cá nhân là người buôn bán tại vùng khó khăn cũng được vay Ngân hàng Chính sách xã hội đến 50 triệu đồng.

Quyết định này áp dụng cho những khoản vay được ký hợp đồng mới kể từ ngày15/3/2016, không thực hiện cho vay bổ sung đối với dư nợ cũ của hợp đồng đã ký trước thời gian điều chỉnh mức cho vay theo quyết định này.

Kinh tế đô thị cuối tuần