Nêu cao kỷ cương, chung sức vì Hà Nội yên bình, phát triển bền vững

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mùa xuân mới đang về với Hà Nội văn hiến - anh hùng - hoà bình - hữu nghị thân yêu của chúng ta. Tràn ngập khắp mọi miền, sức xuân đang đâm chồi, nẩy lộc, từ núi Sóc, núi Tản linh thiêng, Khu Cháy oai hùng hội tụ về hồ Gươm lung linh huyền thoại. Trong niềm vui về thành quả đạt được từ những nỗ lực của năm Bính Thân, trong không khí phấn khởi về sự khởi đầu đầy sinh khí của xuân mới, quân và dân Thủ đô bước năm Đinh Dậu với khí thế quyết tâm nêu cao kỷ cương, chung sức vì Thủ đô yên bình, phát triển bền vững.

Năm Bính Thân 2016 với bộn bề công việc đầu nhiệm kỳ đã qua trong niềm phấn khởi, tự hào về những nỗ lực và thảnh quả đạt được. Trong bối cảnh không ít khó khăn, Hà Nội đã hoàn thành một năm tạo đà hết sức quan trọng cho nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau một năm nhìn lại, có thể thấy rõ 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố vì vậy khối lượng công việc rất lớn và khó khăn, thách thức cũng nhiều. Tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế, thương mại toàn cầu tăng trưởng thấp; tình trạng biến đổi khí hậu diễn biến nhanh và phức tạp. Quan hệ chính trị, kinh tế của các nước trong khu vực bị tác động mạnh bởi tình hình phức tạp trên biển Đông. Trong nước, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân một số nơi bị ảnh hưởng mạnh bởi sự cố môi trường, biến cố thời tiết khắc nghiệt, tình trạng xâm nhập mặn, triều cường, hạn hán, lũ lụt...

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Là thủ đô của đất nước, Hà Nội là nơi đầu tiên chịu tác động bởi những phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Bên cạnh những thuận lợi, Hà Nội cũng vấp phải những khó khăn riêng, có những vấn đề trước đây chưa nảy sinh, năm 2016 mới xuất hiện. Hà Nội chịu nhiều áp lực của một đô thị trung tâm đất nước đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tốc độ tăng dân số cơ học, tốc độ tăng phương tiện giao thông đều rất nhanh, trong khi hạ tầng còn nhiều hạn chế, vốn đầu tư phát triển thì hạn hẹp. Với bề dày hàng nghìn năm tuổi, thách thức vô cùng lớn của Hà Nội là xử lý hài hoà mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, giữa văn hiến và hiện đại, giữa ổn định và năng động; làm sao đề cao dân chủ đi đôi với đảm bảo kỷ cương, duy trì bền vững sự đồng thuận xã hội, đồng thời, phát huy những nét đẹp truyền thống trong nhịp sống hiện đại, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; được sự ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương, sự phối hợp của các tỉnh, thành phố trong cả nước; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã phát huy truyền thống văn hiến; tinh thần đoàn kết, kiên cường; phẩm chất cần cù, sáng tạo; nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ của năm 2016 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố.

Đảng bộ Thành phố đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới mạnh mẽ phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, bảo đảm vừa lãnh đạo toàn diện, vừa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, vấn đề còn khó khăn, bất cập. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chương trình công tác toàn khóa, 08 chương trình công tác cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố đã được tập trung xây dựng và ban hành ngay trong 6 tháng đầu năm 2016. Đồng thời, Thành uỷ cũng xác định những vấn đề quan trọng, cấp thiết để ban hành các nghị quyết chuyên đề, các chỉ thị nhằm tập trung chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực công tác của Thủ đô như: Nghị quyết về phát triển du lịch, giải phóng mặt bằng; Chỉ thị về quản lý trật tự đô thị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vệ sinh an toàn thực phẩm, giải quyết khiếu nại tố cáo... Lãnh đạo Thành phố luôn đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã hội; tăng cường đối thoại, quan tâm lắng nghe, tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của người dân và báo chí, tranh thủ ý kiến của các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo tiền bối, đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức; quan tâm giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của người dân.

Quán triệt phương châm xây dựng Đảng là then chốt, Thành uỷ đã tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với quyết tâm chính trị cao, các cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Thành phố đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách bài bản, khoa học, đồng bộ, đạt kết quả quan trọng bước đầu, được Trung ương đánh giá cao. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đội ngũ cán bộ được kiện toàn sau Đại hội và sau bầu cử bảo đảm chất lượng, đầy tâm huyết, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với sự nỗ lực, cố gắng đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định vững vàng vai trò trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao; vốn đầu tư nước ngoài thực hiện cao hơn cùng kỳ năm trước; triển khai có hiệu quả chủ đề công tác trật tự, văn minh đô thị, làm cho thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp hơn. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt và đạt một số kết quả tích cực. Công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị được tăng cường; triển khai nhiều biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường... Chương trình phát triển nông nghiệp - xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai và đạt nhiều kết quả nổi bật. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Quốc phòng - an ninh được tăng cường; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại, hợp tác phát triển được mở rộng; uy tín, vị thế của Thủ đô tiếp tục nâng cao.

Những thành tích đạt được trong năm 2016 là thành quả của quá trình phấn đấu kiên trì, bền bỉ, rất đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Hà Nội có bước tiến vững chắc hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của nhiệm kỳ khoá XVI.

Vui mừng với những kết quả đạt được, song với tinh thần nghiêm túc và cầu thị, trong đợt kiểm điểm công tác năm 2016, gắn với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, lãnh đạo Thành phố đã dũng cảm chỉ rõ rất nhiều hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể; đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí phải có chương trình hành động cụ thể để khắc phục hạn chế của cá nhân cũng như yếu kém trong phạm vi trách nhiệm; tìm giải pháp khắc phục tồn tại trong một số lĩnh vực công tác của Thủ đô, như: quản lý trật tự xây dựng; giải phóng mặt bằng; triển khai các dự án xây dựng cơ bản; cấp nước sạch; phòng cháy chữa cháy; giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông; quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giảm tỷ lệ hộ nghèo; văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức. 

Con đường xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân Thủ đô phải vượt qua chính mình, nỗ lực khắc phục sự trì trệ, đáp ứng nhịp phát triển của thời đại mới. Đó cũng chính là yêu cầu của xã hội, là mong mỏi của người dân, là mục tiêu phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên Thủ đô. Vì mục tiêu đó đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên phải nêu cao quyết tâm, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Từ nền tảng tạo đà thuận lợi của năm 2016, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố với nỗ lực mạnh mẽ, quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém, đẩy mạnh các lĩnh vực công tác trọng tâm của Thành phố, với giải pháp đột phá là nêu cao kỷ cương hành chính và kỷ cương xã hội; tất cả mọi người, bằng tình yêu Hà Nội và khát vọng xây dựng Thủ đô cùng chung tay góp sức vì Thủ đô đổi mới. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, cần phát huy cao độ truyền thống đoàn kết; tinh thần quyết liệt hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; sự đồng tâm, hiệp lực của các tầng lớp nhân dân Thủ đô; sự ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Thời gian qua, Hà Nội đã có những bước tiến tích cực trong thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011 - 2020; đã giải quyết được nhiều việc lớn, việc khó, có tầm chiến lược, dài hạn, đồng thời xử lý thành công nhiều vấn đề phức tạp phát sinh... Nhưng trước yêu cầu của xã hội và mong đợi của nhân dân, cần một sự bứt phá mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn. Thực tế hiện nay, trước những khó khăn chung, đòi hỏi Thành phố phải có giải pháp hiệu quả hơn, khơi thông các nguồn lực phát triển, huy động tâm sức toàn xã hội, khơi gợi và duy trì lửa nhiệt tình, tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp cho toàn xã hội, để các doanh nhân, nhà đầu tư có được một môi trường tích cực, tin cậy gửi gắm niềm đam mê kinh doanh, góp phần phát triển Thủ đô.

Muốn làm được điều đó, các cấp chính quyền Thành phố phải là nơi tin cậy thể hiện tinh thần trách nhiệm, thân thiện và thực hiện tốt vai trò quản lý, phục vụ, phải tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính ở mọi lĩnh vực. Mặc dù đã có nhiều cố gắng và quyết tâm nhưng vẫn còn nhiều "dư địa" để làm tốt hơn nữa các quy trình, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội. Đây là nguồn lực quan trọng mà chúng ta phải khơi thông - nguồn lực ở chính chúng ta, ở các vấn đề quản lý, ở những thủ tục hành chính, những quy hoạch định hướng, và trên hết là môi trường đầu tư kinh doanh phù hợp với giới doanh nghiệp, với sự phát triển tất yếu của xã hội. 

Tìm tới doanh nghiệp, thu hút tri thức mới, quy tụ trí tuệ tập thể, phát huy sức mạnh tổng thể, nguồn lực đa dạng của toàn xã hội là yêu cầu ngày càng quan trọng trong tình hình nhiều khó khăn, thách thức hiện nay. 10% thủ khoa Hà Nội làm việc ở các cơ quan của Thành phố chưa phải là con số ấn tượng, chúng ta phải thu hút nhiều hơn, sử dụng nguồn tài nguyên chất xám "nguyên khí quốc gia" một cách mạnh mẽ hơn để tạo sinh khí mới cho Thủ đô phát triển. Tập trung khắc phục hạn chế về tính năng động và hiệu suất làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Thành phố. Cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ có thẩm quyền phải chủ động đồng hành cùng nhà đầu tư, luôn thấu hiểu, chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Năm 2017 là năm “Kỷ cương hành chính” của Thành phố. Hà Nội quyết tâm tạo chuyển biến thực chất, rõ nét về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Trước hết là nỗ lực xóa bỏ lối tư duy quan liêu, làm việc quan cách; xóa bỏ phong cách tùy tiện, thiếu trách nhiệm trong công việc, thiếu văn hoá trong ứng xử và thực thi nhiệm vụ. Phải tự chấn chỉnh mạnh mẽ hơn nữa tác phong ứng xử với nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra những hành vi phản cảm “con sâu bỏ rầu nồi canh”, làm xấu hình ảnh của cán bộ, công chức Thủ đô.

Yêu cầu tiên quyết đối với cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên Thủ đô là phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; phải nêu gương trong thực hiện và phát huy nét đẹp truyền thống của văn hóa Thăng Long và văn hóa Xứ Đoài. Đây cũng chính là những việc làm cụ thể, thiết thực để cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Thành phố thực hành những bài học từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đồng thời, mỗi cán bộ và người dân Thủ đô phải cùng chung quyết tâm loại bỏ những hành vi thiếu văn hóa, thiếu chuẩn mực trong ứng xử; tự giác trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. Cuộc sống hiện đại với sự bùng nổ nhiều nhu cầu mới làm hạ tầng Thành phố ngày càng chịu nhiều sức ép. Ai cũng mong muốn xây dựng Hà Nội giàu đẹp, hiện đại, nhưng trước hết, tự thân Hà Nội phải phát triển văn minh, yên bình theo quy hoạch và tầm nhìn chiến lược đã đề ra. Sức ép mỗi năm Hà Nội có thêm số dân bằng cả một huyện, phương tiện giao thông tăng 2 con số sẽ là bài toán không lời giải nếu chúng ta không có sự định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội phù hợp. Các con đường, cây cầu, bãi đỗ,… sẽ cần đầu tư xây dựng nhiều hơn, nhưng điều cần “cải tạo” mạnh mẽ trước hết là sự ùn tắc do những lộn xộn trong ý thức, mà rõ nhất là ý thức tham gia giao thông của mỗi người dân Thủ đô.

Để xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, đòi hỏi quyết tâm lớn trong ý thức không chỉ của mỗi cán bộ, đảng viên mà còn cần sự đồng lòng của mỗi người dân. Một trong những việc chúng ta có thể đồng lòng thực hiện được ngay, đó là cùng nêu cao và có ý thức xây dựng kỷ cương từ những việc làm nhỏ nhất của mỗi tập thể, cá nhân, trong từng môi trường, lĩnh vực và trong toàn xã hội.

Trong chuyến thăm Việt Nam, một nguyên thủ quốc gia từng tâm sự: "Tôi đã cảm nhận sức sống của Việt Nam, của Hà Nội ngay từ khi bước xuống sân bay Nội Bài, chứng kiến các công trường xây dựng sôi động khắp nơi, của dòng người tấp nập như vô tận trên mọi nẻo đường phố. Nhưng bao trùm hơn hết là một cảm giác lắng đọng, bình an đến lạ".

"Sức sống" mà vị khách quốc tế đó nói tới là cơ hội, nhưng cũng là thách thức không nhỏ đặt ra với Thành phố chúng ta, nó cũng là mong muốn trong tâm khảm của mỗi người Hà Nội. Từ tình yêu Hà Nội lớn lao và niềm tin sâu sắc, chắc chắn các tầng lớp nhân dân Thủ đô sẽ đồng lòng để đẩy nhanh tiến trình xây dựng Thủ đô, là thành phố hiện đại trên nền tảng văn hiến, là thành phố phát triển trong sự yên bình, với điều kiện căn bản và quan trọng là trật tự, kỷ cương mà chúng ta đang cùng nhau chung tay xây dựng.

Đón mừng Xuân mới, cũng là dịp có cơ hội nhìn lại và suy ngẫm để kiên định mục tiêu đã chọn với quyết tâm mạnh mẽ hơn. Lịch sử xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô những năm qua đã minh chứng: Với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, không có khó khăn, thử thách nào mà Đảng bộ và nhân dân Hà Nội không thể vượt qua. Phát huy truyền thống, kinh nghiệm và thành tựu đạt được, bằng tình yêu và trách nhiệm, trí tuệ và tâm sức, chúng ta nhất định sẽ xây dựng Thủ đô ngày càng kỷ cương, văn minh, hiện đại, vững bước trên con đường hội nhập và phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu, mong đợi của nhân dân cả nước, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Thăng Long - Hà Nội văn hiến, anh hùng, Thủ đô hòa bình, hữu nghị.