Nga: Viện sĩ Hàn lâm được vinh danh ở giải Franklin

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phần thưởng khoa học uy tín này được Viện nghiên cứu Mỹ mang tên Franklin đánh giá trao tặng cho bảy lĩnh vực gồm hóa học, tin học, nghiên cứu Trái Đất và môi trường, kỹ thuật điện, khoa học đời sống, cơ khí và vật lý.

Viện sĩ Rashid Sunyaev, trưởng cán bộ khoa học Viện Nghiên cứu vũ trụ Viện Hàn lâm khoa học Nga vừa được công bố nhận Huy chương Vật lý Benjamin Franklin cho "sự đóng góp nền tảng vào hiểu biết vũ trụ sơ khai và tính chất của lỗ đen."

Huy chương sẽ được trao tại buổi lễ hàng năm vào ngày 26/04/2012 ở Philadelphia.

Phần thưởng khoa học uy tín này được Viện nghiên cứu Mỹ mang tên Franklin đánh giá trao tặng cho bảy lĩnh vực gồm hóa học, tin học, nghiên cứu Trái Đất và môi trường, kỹ thuật điện, khoa học đời sống, cơ khí và vật lý.

Trong số những người được tặng thưởng có các nhà khoa học nổi tiếng thế giới như Niels Bohr, Max Planck, Albert Einstein. Cho tới nay, Huy chương Vật lý Benjamin Franklin mới được trao cho hai đại diện của các ngành khoa học Liên Xô và Nga là Piotr Kapitza và Nikolay Bogolyubov.