Ngăn chặn, xử lý dứt điểm vi phạm đê điều ngay khi mới phát sinh

Lâm Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi - “Vi phạm pháp luật về đê điều phải được phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch” - đây là một trong những nội dung được đề cập tới trong Quy chế phối hợp phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều vừa được UBND TP Hà Nội ban hành.

Vi phạm đổ vật liệu xây dựng ven đê sông Hồng. Ảnh minh họa.
Quy chế yêu cầu mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục triệt để theo quy định của pháp luật. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý đê điều nhưng có hành vi, biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng quản lý hoặc bao che, tiếp tay cho vi phạm pháp luật về đê điều thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Quy chế quy định Sở NN&PTNT có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão, Thanh tra Sở phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều; hướng dẫn nghiệp vụ về thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính cho lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đê điều.
Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão chủ trì phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều; Đề xuất, dự trù kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều trong kế hoạch chi nghiệp vụ hàng năm.
UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều trên địa bàn. Rà soát, có phương án quản lý, sử dụng đất tại các khu vực bãi sông, trong hành lang bảo vệ đê điều đúng quy định pháp luật về đất đai, đê điều và các quy định pháp luật liên quan…
Quy chế sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2020, thay thế các Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 của UBND TP Hà Nội ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn TP Hà Nội; số 46/2016/QĐ-UBND, ngày 07/11/2016, bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn TP Hà Nội.