Ngăn chặn, xử lý ô nhiễm nguồn nước xả thải vào kênh Cầu Bây

Thành Đô
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 5439/UBND-KT yêu cầu xử lý ô nhiễm nguồn nước kênh Cầu Bây.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Gia Lâm, UBND quận Long Biên, Công ty Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, bảo vệ môi trường đến các tổ chức, cá nhân trong khu vực hưởng lợi từ kênh Cầu Bây; tổ chức kiểm tra, rà soát, ngăn chặn và xử lý ngay, dứt điểm các trường hợp xả nước thải chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn cho phép vào kênh Cầu Bây.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND Thành phố về việc cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi; việc kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm nội dung giấy phép theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất cụ thể việc xây dựng công trình thu gom và xử lý nước thải bảo đảm chất lượng nước đạt quy chuẩn Việt Nam trước khi xả nước thải vào kênh Cầu Bây.