Ngân hàng lớn báo lãi, tăng nhân viên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngân hàng Vietcombank, Sacombank vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, cả hai ngân hàng đều có lợi nhuận tăng khá.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 đã soát xét của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB-HOSE), thu nhập lãi thuần trong quý 2 của Vietcombank đạt 2.806 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tính lũy kế 6 tháng đạt 5.572 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ.

Trong quý 2, hoạt động dịch vụ của Vietcombank đạt 435 tỷ đồng; lũy kế đạt gần 860 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ

Tuy nhiên, riêng lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối trong quý 2 đạt 356 tỷ đồng, giảm 5,8% so với cùng kỳ, lũy kế đạt 798 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ.
Ảnh mang tính chất minh họa.Nguồn: Internet.
Ảnh mang tính chất minh họa.Nguồn: Internet.
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán trong quý 2 chỉ đạt 6,1 tỷ đồng, giảm 11,6% so với cùng kỳ; tính lũy kế đạt 72,22 tỷ, tăng gần 439% so với cùng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 4,85 tỷ, giảm 87,3% so với cùng kỳ, lũy kế đạt 187,7 tỷ, tăng hơn 108% so với cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt động khác trong quý 2 đạt 526 tỷ, tăng gần 311% so với cùng kỳ; lũy kế đạt 766,93 tỷ đồng, tăng 425,3% so với cùng kỳ.

Thu nhập từ vốn góp cổ phần trong quý 2 đạt 60,6 tỷ đồng, giảm 35,2% so với cùng kỳ, lũy kế đạt 60,25 tỷ, giảm 65,3% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập từ các hoạt động của Vietcombank quý 2 đạt 4.195 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, lũy kế 6 tháng đạt 8.314 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ;

Lũy kế 6 tháng lợi nhuận trước thuế là 2.846 tỷ đồng và sau thuế đạt 2.229,8 tỷ đồng, tăng lần lượt 9,3% và 12,5% so với cùng kỳ. EPS quý 2 đạt 456 đồng, 6 tháng đạt 959 đồng.

Tính đến 30/6/2014, tổng tài sản của Vietcombank đạt 504.432 tỷ đồng, tăng thêm hơn 35.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng hơn 2.208 tỷ đồng lên 8.498,84 tỷ đồng. 

Trong 6 tháng đầu năm, lượng nhân viên của Vietcombank cũng nhích tăng từ 13.864 (hồi cuối năm 2013) lên 13.873 nhân viên.

Tính đến 30/6, VCB có 9.032 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 3,09% trên tổng dư nợ (292.544 tỷ đồng), trong đó riêng nợ có khả năng mất vốn là 4.765 tỷ đồng, tăng 70,7% so với cuối năm 2013 (2.800 tỷ đồng). 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – mã STB) cũng vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý II/2014.

Theo đó, quý II/2014, thu nhập lãi thuần của ngân hàng Sacombank tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.832,23 tỷ đồng.

Lãi trước dự phòng rủi ro của Sacombank quý II là 1.106,35 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí dự phòng tăng hơn 3,5 lần so với cùng kỳ 2013 lên 215,5 tỷ đồng.Quý II, ngân hàng ghi nhận khoản lãi trước thuế 781 tỷ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 614,31 tỷ đồng, tăng 34% so với quý II/2013.

Theo Sacombank, lợi nhuận sau thuế quý II của ngân hàng tăng 156 tỷ đồng so với quý II/2013 bởi thu nhập lãi thuần tăng 246,1 tỷ đồng. Trong đó, chi phí trả lãi tiền gửi và tiền vay giảm 353,6 tỷ đồng, thu nhập lãi giảm 107,5 tỷ đồng.

Sacombank cũng cho biết, việc chi phí trả lãi tiền gửi và tiền vay giảm là do huy động từ khách hàng tăng 22.458 tỷ đồng nhưng lãi suất huy động giảm nên chi phí trả lãi giảm 274 tỷ đồng; phát hành giấy tờ có giá giảm 2.151 tỷ đồng nên chi phí trả lại giảm 73,2 tỷ đồng; tiền vay tăng 1.362 tỷ đồng nhưng lãi suất vay giảm nên chi phí trả lãi vay giảm 9,1 tỷ đồng.

Thu nhập lãi giảm là do dư nợ cho vay tăng 9.742 tỷ đồng nhưng lãi suất cho vay giảm nên thu nhập lãi giảm 206,4 tỷ đồng; tiền gửi định kỳ tại các tổ chức tín dụng tăng 2.129 tỷ đồng nên thu lãi tiền gửi tăng 7,6 tỷ đồng; đầu tư chứng khoán nợ tăng 8.173 tỷ đồng nên thu lãi từ chứng khoán nợ tăng 27,2 tỷ đồng và thu nhập lãi khác tăng 64,1 tỷ đồng.

Đối với các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, Sacombank có mức trích lập dự phòng theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính. Cụ thể: Quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm, mức trích dự phòng là 30%; từ 1 năm đến dưới 2 năm là 50%; từ 2 năm đến dưới 3 năm là 70% và từ 3 năm trở lên là 100%.

Theo báo cáo của Sacombank, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) và nợ nghi ngờ (nhóm 4) của Sacombank giảm so với đầu năm, tuy nhiên nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng. Tỷ lệ nợ xấu của Sacombank tới cuối kỳ báo cáo là 1,51%, tăng so với mức 1,48% đầu năm nay.