Ngân hàng Nhà nước ra chỉ thị cho lãnh đạo đi công tác nước ngoài

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ra Chỉ thị 03/CT-NHNN về tăng cường quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước ra chỉ thị cho lãnh đạo đi công tác nước ngoài

Theo đó, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải cân nhắc kỹ việc đi công tác nước ngoài và thực hiện các yêu cầu sau đây: Không bố trí hai lãnh đạo chủ chốt cùng tham gia một đoàn công tác nước ngoài.

Không tham gia đoàn đi nước ngoài do các DN tổ chức và đài thọ hoặc do các DN nước ngoài mời đích danh

Lãnh đạo chủ chốt không đi công tác nước ngoài quá hai lần một năm (trường hợp đặc biệt trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định).

Không quá 10 người/đoàn (đối với đoàn quan trọng, có sự tham gia của nhiều cấp, ngành, cần có số thành viên tham gia hợp lý và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền).

Mỗi nước thăm không quá 3 ngày (không tính thời gian đi và về).

Trường hợp đi thăm nhiều nước, cần tính toán hợp lý, bố trí các nước đi thăm gần nhau, trong cùng khu vực và không đi quá ba nước trong cùng một chuyến công tác.

Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng nguồn kinh phí khi đi công tác nước ngoài.

Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại hằng năm (nếu có) gửi Vụ Hợp tác Quốc tế để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Kế hoạch hoạt động đối ngoại hằng năm phải cụ thể, bảo đảm sát đúng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế, phù hợp với khả năng tài chính của NHNN.

Hạn chế tối đa việc cử đoàn đi công tác nước ngoài không nằm trong kế hoạch (trường hợp phát sinh đoàn ngoài kế hoạch thật sự cần thiết, các đơn vị cần tuân thủ đúng các quy định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch).

Việc tổ chức mỗi chuyến đi công tác nước ngoài phải có chương trình cụ thể trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, địa điểm, đối tác đến làm việc, kinh phí thực hiện chuyến đi và các nội dung liên quan khác, tránh trùng lặp với các đoàn đi trước.

Không tổ chức các đoàn giao lưu, học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài không thiết thực bằng ngân sách nhà nước, bao gồm đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật, các dự án ODA và các dự án có sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Các đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác, các chương trình đào tạo, các dự án, đề tài phải có đề cương nghiên cứu chi tiết và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

Cán bộ, công chức tham gia đoàn phải đúng người, đúng việc, có tính đến nhu cầu đào tạo cán bộ. Thời gian mỗi chuyến công tác phải tính toán kỹ lưỡng, chặt chẽ, phù hợp, không kéo dài trên cơ sở đảm bảo yêu cầu công việc, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Hạn chế tối đa việc đã cử đi nhưng lại hoãn, lùi thời gian hoặc không đi để tham gia đoàn công tác khác, gây ảnh hưởng đến việc triển khai và mối quan hệ với đối tác.

Tặng phẩm cho các đối tác nước ngoài cần gọn nhẹ, tiết kiệm, phù hợp, chú trọng ý nghĩa văn hóa, tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam. Các đoàn đi công tác nước ngoài phải thực hành tiết kiệm trong việc sử dụng các phương tiện đi lại, khuyến khích sử dụng hàng không giá rẻ.

Không tổ chức chiêu đãi, mời cơm thân ở nước ngoài (trừ trường hợp đặc biệt cần thiết và phải được cấp có thẩm quyền cho phép)...