Ngành dệt may xuất siêu 5,3 tỷ USD

Chia sẻ

KTĐT - Số liệu của Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) cho thấy, trong 8 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may đạt trên 10,8 tỷ USD, tăng 6%.

Cũng trong thời gian này, toàn ngành đã nhập khẩu lượng hàng hóa phục vụ sản xuất trị giá 5,5 tỷ USD, giảm 7% so với cùng kỳ 2011. Như vậy, ngành dệt may xuất siêu trên 5,3 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2011.

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang một số thị trường chính vẫn tăng trưởng. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ đạt 4,2 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ 2011, Nhật Bản đạt trên 1 tỷ USD, tăng trên 23%, và Hàn Quốc đạt 452 triệu USD, tăng trên 19%.