DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngành thuế tập trung cải cách thể chế, giải pháp quản lý

15-02-2014 09:25
Kinhtedothi - Tổng cục Thuế vừa ban hành kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2014. Kế hoạch tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm lớn là cải cách thể chế và quản lý thuế.
Theo đó, ngành thuế sẽ đẩy mạnh hoàn thiện thể chế thuế theo hướng đơn giản, đồng bộ, minh bạch, phù hợp với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn chế độ kế toán thuế nội địa… Công tác quản lý thuế sẽ tập trung xây dựng và tổ chức bộ máy quản lý thuế hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực; tăng cường năng lực công tác thanh, kiểm tra, giám sát; hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và kế toán thuế;…
TAG: