Ngành Thuế tinh giản tối thiểu 10% biên chế

Chia sẻ

Kinhtedothi - Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố đến năm 2021 sẽ tinh giản tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015.

Theo đó, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố chỉ được tuyển dụng, tiếp nhận tối đa 50% số biên chế đã giảm đi hàng năm và đến năm 2021 tinh giản tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các địa phương tổ chức, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách và tinh giản biên chế đến từng công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị; triển khai xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021.
Ảnh minh hoa.
Ảnh minh hoa.
Tổng cục chỉ đạo các đơn vị thuế các cấp chú trọng việc rà soát, sắp xếp, loại bỏ những chức năng, nhiệm vụ trùng lắp không phù hợp, đi đôi với đổi mới quy chế làm việc, quy trình giải quyết thủ tục hành chính để việc cải cách hành chính đạt hiệu quả cao.

Tổng cục cũng rà soát, sắp xếp, bố trí công việc cho công chức, viên chức, người lao động phù hợp với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, khung năng lực của từng vị trí việc làm; tiến hành đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động theo quy định; lựa chọn người có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất để bố trí công việc ổn định và lâu dài.

Những trường hợp chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, Tổng cục sẽ tinh giản, hoặc bố trí việc làm khác, hoặc đào tạonâng cao trình độ, nhằm chuẩn hóa chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức, viên chức./.