Ngày 10/12, khai mạc Hội nghị các nhà tài trợ cho Việt Nam

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 10/12, Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) cho Việt Nam với chủ đề "Lập nền tảng cho sự phát triển bền vững" sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Hội nghị sẽ thảo luận các vấn đề như tăng cường hiệu quả và tính cạnh tranh, cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô năm 2012 và những ưu tiên trong năm 2013; tạo lập nền tảng bước vào nước có thu nhập trung bình thành công; sửa đổi chính sách đất đai để phát triển bền vững và toàn diện… Trước thềm CG, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) - một cơ chế đối thoại có tổ chức giữa Chính phủ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp sẽ được tổ chức vào ngày 3/12 với chủ đề "Khôi phục động lực kinh tế".