Ngày 16/11, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục diễn biến xấu

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày 16/11, chất lượng không khí (CLKK) tại Hà Nội tiếp tục chuyển xấu so với ngày hôm trước với nhiều khu vực ở mức kém.

 Ngày 16/11, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục diễn biến xấu.

Cụ thể, theo thống kê của Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở TN&MT Hà Nội, trong khoảng thời từ 15 giờ ngày 15/11 đến 14 giờ ngày 16/11, tại 9 trạm quan trắc không khí tự động trên địa bàn TP có 2 khu vực ở mức xấu, 4 khu vực ở mức kém, 3 khu vực ở mức trung bình.

Trong đó, các khu vực CLKK ở mức xấu gồm: Kim Liên, Thành Công với chỉ số CLKK (AQI) lần lượt là 157, 160; các khu vực CLKK ở mức kém gồm: Hàng Đậu, Phạm Văn Đồng, Mỹ Đình, Chi cục Bảo vệ Môi trường với AQI lần lượt là 103, 120, 130 và 132; các khu vực ở mức trung bình gồm: Tây Mỗ, Tân Mai, Hoàn Kiếm với AQI lần lượt là 59, 75, 77.

Trong khi đó, theo thông tin từ Cổng quan trắc không khí tự động trên địa bàn TP tại thời điểm 16 giờ 55 ngày 16/11, trong 7 trạm quan trắc không khí tự động trên địa bàn TP có 5 khu vực CLKK ở mức xấu và 2 khu vực ở mức kém.

Trước đó, theo thống kê của Chi cục Bảo vệ Môi trường, trong ngày 15/11, tại 9 trạm quan trắc CLKK tự động trên địa bàn TP có 4 khu vực ở mức xấu, 2 khu vực ở mức kém và 3 khu vực ở mức trung bình. Trong đó, khu vực có CLKK ở mức xấu gồm: Hàng Đậu, Mỹ Đình, Phạm Văn Đồng, Chi cục Bảo vệ Môi trường với chỉ số CLKK (AQI) lần lượt là 158, 156, 155 và 151; Các khu vực có CLKK ở mức kém gồm: Kim Liên, Thành Công với AQI lần lượt là 124 và 119. Các khu vực có CLKK ở mức trung bình gồm Tân Mai, Hoàn Kiếm, Tây Mỗ với AQI lần lượt là 80, 79 và 69.

Như vậy, so với cùng kỳ ngày 15/11, ngày 16/11, số khu vực có CLKK ở mức xấu tuy có giảm nhưng lại gia tăng các khu vực ở mức kém.