DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam

26-02-2014 16:50
Kinhtedothi - Nhằm khuyến khích phong trào đọc sách của cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam.
Ngày Sách Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, đồng thời tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách.
"Ngày Sách Việt Nam" được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng.
"Ngày Sách Việt Nam" được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng.
Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Để tổ chức ngày hội đặc biệt này, Thủ tướng giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các ngành liên quan.

Bên cạnh đó, Hội Xuất bản, Hội Thư viện Việt Nam sẽ chỉ đạo các tổ chức, thành viên trực thuộc tích cực hưởng ứng chương trình.
TAG: