Ngày 26/7, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ngày 26/7, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cụ thể, trong phiên họp toàn thể tại hội trường, sáng 26/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016 Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.
Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 trình bày Tờ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT
Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016 Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016 trình bày Tờ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.
Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp đó, Chủ tịch nước trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, sau đó các đại biểu Quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

Buổi chiều 26/7, Chủ tịch nước sẽ báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả kiểm phiếu. Quốc biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ thực hiện nghi lễ tuyên thệ.

Cũng trong chương trình làm việc chiều 26/7, Chủ tịch nước sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Tiếp đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.